Go with the Flow ❤️

Welkom in mijn belevingswereld!

De Waarheid zoals ik dat zelf ervaar hoeft nog niet jouw Waarheid te zijn.

Tip: Doe dus ZELF ook je onderzoek!

Laatste Update 1 april 2022Hoofdstuk 1 t/m ..De eerste woorden van mijn boek "Go with The Flow ❤️ "

Spannend, waar zal ik beginnen? Waarom ik dit boek schrijf?

Yesss, here we Go, with the Flow...

De titel is voor mij een aanmoediging om me mee te laten voeren met de positieve stroom en de gedachte dat het al goed is. Dat zich deze tijdlijn zich alleen nog moet manifesteren. Deze geluiden hoor ik althans. Echter zullen we dan ook ons er op moeten gaan focussen met positieve gedachtes en moeten we ervoor zorg dragen dat we massaal onze frequentie (trilling) verhogen.

Was al eens eerder aan een boek begonnen, maar dat script is helaas verloren gegaan. Dat had ik de titel "Tietemans en Billemans" gegeven. Ik schreef dat in de tijd dat ik voor het eerst een relatie keeg met een narcist. Man, man, toen begon het allemaal pas echt voor mij. Toen werd ik wakker in een wereld van demonen, agressie en nog veel meer aspecten die ik op een ander moment zal behandelen.

Steeds wanneer ik nu over negatieve dingen nadenk bedenk ik me vaak dat ik me beter door de positieve stroom kan laten meevoeren. Omdat de negatieve gedachtes die ik soms heb mijn frequentie, of trilling, doen verlagen. En dat is juist wat we moeten voorkomen hoor ik vaak. Dus laat ik snel de negatieve gedachtes los die ik had in mijn hoofd. En richt ik mijn aandacht op datgene wat ik wens, namelijk een Nieuwe Wereld waarin alleen plaats is voor Liefde en Harmonie. Dat wat ik voelde en ervaarde toen ik als kind een uittreding had naar een Moederschip en waar ik de boodschap kreeg van mijn Aardse Missie, de reden waarom ik nu ben gereïncarneerd: De bevolking informeren, opdat zij gaat ontwaken.

Ondertussen, in de afgelopen jaren, heb ik al heel veel mensen laten doen ontwaken en verder laten ontwaken. Hoe ik dat doe of deed? Bekenden van mij hadden het jaren geleden vaak over Facebook. Ik ben toen op een gegeven moment ook lid geworden van Facebook. In het begin schreef ik over mijn dagelijkse beslommerlingen, over mijn hondjes en paarden. In de jaren voordat ik mijn boodschap ging uitdragen was ik mezelf aan het inlezen over tweelingzielen, tweelingvlammen, gidsen, engelen, orbs, narcisten en het asperger syndroom.

Heb zojuist besloten het heden en het verleden in mijn boek in elkaar over te laten lopen. We leven momenteel in een zeer hectische en verwarrende tijd. Op allerlei manieren wordt nu geprobeerd de Waarheid bij ons weg te houden. We leven in een wereld van leugens om de zittende macht in stand te houden. Hoe lang houden ze dit gemene spel nog vol? Gelukkig lijken we geholpen te worden door goedaardige buitenaardse beschaveningen.

Bericht voor mijn volgers op Facebook: Heb een blokkade van 30 dagen sinds 13-11-2020. Ik schreef iets over de NOS en Nazies. Dat werd niet getollereerd door het beleid van Facebook.

Dikke knuf voor iedereen die het gebruiken kan. En don't forget, ben je emotioneel? Voel je hartepijn of oude oerpijn? Vanuit het collectief? Of ben je teneergeslagen? Denk aan de Nieuwe Wereld en al je wensen die je hebt. Op deze manier zet je je eigen positieve Gedachtekracht in. Focus je hierop en het gaat zich manifesteren. Zo werkt Gedachtekracht. Waarom ik dat weet? Ik heb het zelf reeds ervaren en beleefd. Houd vol allen, totdat we de Nieuwe Wereld kunnen begroeten.


Op 08-05-2017 schreef ik het volgende op mijn tijdlijn van Facebook

Mijn missie op dit moment is om mijn kennis en inzichten te verspreiden, zoals velen van jullie reeds weten van mij.

Ik breng ook mensen in contact met andere mensen. Ik ben dus ook een verbinder, zodat opgedane kennis gezamenlijk gebruikt kan gaan worden.

KENNIS IS MACHT !!!!!!!

Ik heb een FB vriend die zich ook graag wil inzetten voor de mensheid, maar dan op een andere manier als ik. Hij wil graag het geld terughalen bij de diegenen die rijk zijn geworden over de ruggen van mensen, bijvoorbeeld door corrupte zaken (achterkamerpolitiek) en de handel in kinderen, waar veel geld in omgaat.

Als je hem wil ondersteunen stuur hem dan een pb.

Zijn naam is Chico Ree, hij heeft een goed hart, onthoud dat ❤️


Op 07-06-2017 schreef ik het volgende op mijn tijdlijn van Facebook

O P R O E P

We moeten diegenen die het Volk bewust tegenwerken, verkrachten, onderdrukken en verkeerd voorlichten, in hun werk en bezigheden gaan beletten !!!!!!

Dus massaal naar de huizen van corrupte politici, rechters, advocaten en journalisten en ze het werk en bezigheden onmogelijk maken! Hoe? Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, neem contact op met Chico Ree!

Wij moeten zelf in actie komen en zelf opstaan voor de rechten van de mens!


Op 23-09-2017 schreef ik het volgende op mijn tijdlijn van Facebook

Waar ik me druk om maak?

Dat wij ons zelf moeten beschermen en beveiligen tegen de zittende macht, die allerlei tools inzet om ons ziek te maken, te vermoorden en te verkrachten. Ik word vaak door Chico Ree hier op gewezen, maar ook door anderen!

Ik hoop dat iedereen zich realiseert dat we de komende tijd van alles verwachten kunnen van de zittende machthebbers, false flag aanslagen etc. Angst is een slechte raadgever, I know, ik hoop echter dat wij ongeschonden oud kunnen worden op een menswaardige manier. Dat is waar ik voor pleit, en is ook mijn drijfveer om hier tijd en energie in te (blijven) steken

Wie heeft er een oplossing? Durf je mee te denken?

=============================

O P R O E P

Chico Ree is op zoek naar mensen die hun dierbaren en zichzelf willen beschermen met het zwaard, dus oud commando's en mariniers. Je kunt je per pb melden bij Chico Ree Ken je iemand die aan dit profiel voldoet? Zegt het voort aub !!!!!

=============================


Op 19-03-2018 schreef ik het volgende op mijn tijdlijn van Facebook

REBELLEN LEGER IN NEDERLAND !!!!
===================================
Het wordt de hoogste tijd dat we een REBELLEN LEGER in Nederland gaan vormen. Het wordt tijd dat we Statements gaan maken, waarmee we de medewerkers van de corrupte Overheid angst gaan aanjagen om hun corrupte activiteiten nog langer voort te zetten, Genoeg is Genoeg!

Meld je bij Chico Ree (leider) per PB als je mee wil doen en ga met hem in gesprek om het stappenplan door te spreken (zie onderstaande foto).

Ja, ik ken Chico Ree persoonlijk. Er praten honderden mensen actie voeren etc., maar ik ben nog steeds zo goed als alleen.

Mensen die ruimtes beschikbaar stellen genieten bescherming met hun Dierbaren tot het einde van de strijd!

Denk aan de komende SLEEPWET die eraan komt en het 5G netwerk die de mensen met frequenties gaan aanvallen. Hier worden veel mensen DOODZIEK van. De ellende die de Bevolking zal krijgen zal zeer groot zijn!

Wakkere mensen zullen straks opgepakt gaan worden middels de SLEEPWET en zullen worden opgesloten in FEMA kampen. Wees ze een stap voor en handel nu!

De Tijd van wachten en schrijven is voorbij, we gaan de zwaarden oppakken voor het te laat is...

VOLK WORDT WAKKER AUB EN STA OP !!!!!!


Op 16-06-2019 schreef ik het volgende bericht op mijn tijdlijn van Facebook

Hoe ik ontwaakte in 2001...

In september 2001 ontwaakte ik, doordat er zogenaamd 2 vliegtuigen in de Twin Towers vlogen in New York. Drie torens stortten in een vrije val beweging naar beneden, terwijl er maar in 2 torens een vliegtuig vloog volgens de BBC. Dus ra ra! Toen werd ik enorm getriggerd om 9/11 te gaan onderzoeken.

Zelfs nu nog wordt er aan 9/11 veel aandacht geschonken. Waarom? Omdat nu een aantal mensen door hebben gekregen wat er is gebeurd. Jarenlang werd ik uitgelachen, maar nu komen ze er schoorvoetend achter dat ik toch gelijk had. Dat de aanslag op 9/11 vooraf was gepland en dat er vooraf explosieven waren aangebracht om de 3 torens in een vrije val beweging naar beneden te kunnen laten storten.

Jaren geleden al communiceerde ik met de maker van de website www punt WAARHEID 911 punt nl. Ik kreeg toen heel veel inside information.Echter toen was ik nog niet op de hoogte van de satanische rituelen en seksueel misbruik van kinderen door hooggeplaatsten, daar kwam ik later pas achter. Namen doken op van Prins Claus, Prins Friso en Demmink. Dat was voor mij het sein om er vol in te gaan duiken.

Toen leerde ik Chico Ree, Bart van Well en Neset Temirci kennen. Dat gaf mij weer nieuwe inzichten over vrijmetselaars, hooggeplaatsten, politici, het nep koningshuis en de drugswereld.

De zittende macht wordt in stand gehouden door politiemensen om te kopen die zwijgen over wat ze hebben gezien of gehoord.

Hooggeplaatsten worden door middel van bijeenkomsten of feestjes in contact gebracht met minderjarigen die ze daar seksueel mogen gebruiken en misbruiken. Dit wordt op foto en film vastgelegd. De foto's en het filmmateriaal wordt later gebruikt als chantagemiddel om mensen op topfuncties bepaalde beslissingen te laten nemen of mensen hun mond te laten houden over duistere praktijken. Denk hierbij aan de bankwereld waar veel geld vanuit de drugswereld wit wordt gewassen.

De minderjarigen (vooral jongens) die gebruikt worden voor de seksfeestjes worden onder andere geronseld door pooiers. Op deze manier belandde ook Bart van Well in het circuit. Bart was ook in de val gelopen van een pooier. Was van huis weggelopen en belandde toen in Amsterdam op het treinstation in handen van een pooier.

Door Jetty werd het Rolodex-onderzoek opgestart. Het onderzoek werd stopgezet toen duidelijk werd dat topman Joris Demmink van justitie erbij betrokken was.

Demmink was tot 1 november 2012 de hoogste ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij is de afgelopen jaren verschillende malen genoemd in verband met ontucht met minderjarige jongens in de jaren tachtig en negentig.

Bart spande later een rechtszaak aan tegen de Staat der Nederlanden wegens het dogen van seksueel misbruik van minderjarigen door hooggeplaatsten in Amsterdam in de jaren 80 en 90. Twee rechercheurs die in het onderzoeksteam zaten van het Rolodex-onderzoek verklaarden in deze rechtszaak bij de getuigenverhoren dat de naam van Demmink was opgedoken.

Demmink is tot nu toe nog steeds vrijuit gegaan, omdat deze zaak de doofpot in moest. Waarom? Omdat het kaartenhuis van justitie anders volledig in elkaar zou storten wanneer de betrokkenheid van Demmink in verband kon worden gebracht met ontucht met minderjarige jongens in Amsterdam in de jaren 80 en 90.

Op alle topfuncties (over de hele wereld trouwens) zitten vriendjes van de Vrijmetselarij (die een eed van trouw hebben gezworen) of gechanteerde mensen die hun mond houden of doen wat van ze wordt verlangd. Wanneer ze uit de school klappen worden ze vermoord. Daarom zijn er ook zoveel zogenaamde zelfmoorden in de bankwereld. En daarom zijn er ook zoveel zogenaamde ongelukken en gaan veel journalisten plotseling dood, die de waarheid wilden publiceren.

Ook worden politici in opdracht van (de geheime dienst?) vermoord, zoals Pim Fortuyn en Els Borst waarbij iemand anders de schuld krijgt.

Micha Kat, die ik ook persoonlijk heb leren kennen, heeft veel onderzoek gedaan naar wat ik hierboven heb vermeld. Hij heeft dit gepubliceerd op zijn website REVOLUTIONAIRONLINE PUNT COM

Herkenbaar voor jou? Heb jij nog iets toe te voegen aan mijn verhaal voor eventuele meelezers en volgers?


18-11-2020

Charlie Ward had goed nieuws voor ons vandaag (18-11-2020), hij vertelde dit in een video podcast (https://youtu.be/CgquN5EEpvM) met Janine Morigeau en Ania Konieczek. Luister zelf. Onder de video is te lezen: "The best 3 together. Loved your collaboration. Great video 🙏💥♥️. Great info xx"

Wanneer je zulk een bericht als bovenstaand leest krijg je goede moed voor de toekomst toch? Ook las ik het volgende vertaalde bericht vanuit het Engels: "Dat was geweldig. Ik had het vandaag nodig omdat ik me verslagen voelde nadat mijn 44-jarige dochter me vertelde dat ik onzin praat. Ze denkt misschien dat ik dementie heb. 😄 Ik hou van jullie alle drie en de energie van deze video was zo aangenaam, ontspannend en informatief. Dank u. 🙏❤️"

Welke Energie voel je nu? Het is goed om daar eens bij stil te staan op verschillende momenten wanneer je iets positiefs leest of juist iets negatiefs. Wat doet het met je? Ik kom hier later nog wel een keer op terug.

Mensen als ik (Waarheidsvinders) worden vaak bestempeld als knettergek of een complotgekkie. Ook werd ik al eens door journalist bestempeld als een van de drie grootste complotwappies die Nederland rijk is, de twee anderen die hij noemde waren Erik Groenendijk en Micha Kat. Ik voel me vereerd bij de eerste drie te mogen behoren. Een teken dat mijn geluid werd en wordt gehoord. Mijn oudste broer verklaarde mij in april 2020 knettergek. De toekomst zal uitwijzen wie er werkelijk gek is of was. Ik ben niet bang voor de Waarheid. "The Truth will set you Free":

Ben je reeds bekend met Telepathie? Ook een heel mooi fenomeen en onderwerp om dit te onderzoeken. Ik ben er reeds mee bekend. Met elkaar communiceren zonder hardop met elkaar te spreken. Zowel dieren als mensen kunnen en doen dit. Ik kom hier later uitgebreider op terug.

Bestaan kloons? Volgens de onderstaande website wel. Mijn advies, ga zelf onderzoek doen. Er is het volgende te lezen op de website: "Veel hooggeplaatste gezagsdragers zijn gekloond. Het klonen van mensen gebeurd al sinds het einde van de tweede wereld oorlog. Sindsdien zijn er verschillende methodes van kloning ontwikkeld. Duplicatie kloons zijn volgroeid, in een buis gegroeide duplicaten van het genetisch materiaal, dit duurt ongeveer vier maanden". Website ► https://www.vrijewereld.org/2012/12/11/clones/ Mijn standpunt voor dit moment? Ik weet het niet, maar het zou zomaar kunnen.

Vandaag 19-11-2020 schreef ik aan een FB vriendin: "Ik ga mij nu bezighouden met Projecten en Ronde Tafel gesprekken. Gesprekken opnemen en uitzenden van mensen die jou oplossingen en handvaten kunnen aanbieden in ons huidige leven. Omdat hier veel vraag naar is en veel mensen niet meer weten wat te doen".  Ze schreef: "Klopt, er zijn idd veel vragen. Logisch ook, want we horen van alles, zien er niet veel van. Maar de eventuele vragen kan je eigenlijk wel kwijt op verschillende sites. Maar of je het echte antwoord krijgt. Dan zit je toch even later weer af te vragen, klopt dat dan wel? Het zou idd fijn zijn, dat je het hoort van iemand buiten de groep. Onderzoek moet je toch wel doen, maar met een duidelijkere ondergrond is het beter zoeken". Ik schreef toen terug: "Precies, ik voel dat hier veel behoefte aan is, dus wil ik een platform op gaan richten waarop men terecht kan".


Vanmorgen hoor ik goede berichten over de RV. De RV is de herwaardering van de valuta aan de goudstandaard. Hier kom ik later uitgebreider op terug. Mijn partner zegt zojuist: "Het is een spannende tijd. Ik denk dat we een mooie Kerst gaan krijgen". Hij vervolgt: "In Den Haag gaan ze zich nu bezighouden met Mensenrechten".

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

Op 4 augustus 2020 schreef ik het volgende topic (bericht) op Facebook. "Vraagje: Is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geldig in Nederland volgens jou?" Ik heb al eens eerder aangegeven dat deze Verklaring in Nederland niet is bekrachtigd. Dit is ook op de website te zien van de overheid. Heb dit al een paar maal aangegeven in een topic op Facebook. Er staat op de website: [Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.] Conclusie? NIET in werking! Klopt ook, want ze doen wat op dat moment wat hen het beste uitkomt. Het recht van de sterkste geldt op dit moment, dat is mij allang duidelijk. Zolang de huurlingen van de criminele Staat zich laten inhuren (Politie, ME en Leger) kunnen ze met de sterke arm regeren en de bevolking onderdrukken.

Heb zojuist even een reactie opgezocht uit dat topic, Dennie Vdf Boshuizen schrijft: "Nee, ik geloof helemaal niet in regel en wetgeving. Het is gelul in de ruimte... Ik heb niemand nodig, dus ook geen regel of wetgeving om te weten hoe ik met andere mensen samen moet leven. Daar heb je geen handboek of draaiboek voor nodig... Wat je niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet, is wat mij betreft de enige regel die we nodig hebben. Bij de vraag of iets geldig is of niet, geef je aan in autoriteit te geloven. Het grootste bijgeloof met de meeste slachtoffers op z'n naam in de geschiedenis van de mensheid."

Zojuist kwam ik een artikel tegen van Dennie Vdf Boshuizen. Hij schreef eind november 2018 op Facebook: "De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zegt in art. 6 dat we het RECHT hebben op het gebruik van een PERSOON voor de WET! Kennelijk is een persoon een gebruiksvoorwerp, en GEEN MENS! Zoals u weet gaan wetten over personen! Wetten gaan NIET over MENSEN. Het woord Persoon komt van het latijnse woord: "Persona" en betekent masker. Een persoon is dus een masker voor de mens. Het is het verschil tussen een papieren IDentiteit (de PERSOON) en een Biologische entiteit (de MENS). Wij zijn allemaal opgevoed met het idee (ID) dat dat hetzelfde is. Maar dat is het duidelijk niet. Houd u dit aub even vast bij de volgende vraag! Kunnen wij een recht dat we zelf niet hebben, delegeren aan een ander? Ik mag niets van mijn buurman afpakken anders ben ik een dief! Kan ik wel mijn vrienden, het recht geven, iets af te laten pakken van mijn buurman? Dat lijkt me niet! Hoe komt de overheid dan aan rechten die wij niet hebben? Hoe kunt u als belastingdienst dan mensen dwingen om geld af te staan? Waar komt dit recht vandaan al wij dat recht zelf niet hebben? Dat kan dus niet! Wat ik u probeer duidelijk te maken is dat we allen collectief in de maling worden genomen door een klein clubje elite, die meent meer rechten te hebben dan een ander! Aangezien ze een ander die gelijk is aan hen, niet kunnen dwingen iets te doen dat ze zelf niet kunnen, hebben ze ons het idee gegeven dat we een persoon zijn, een papieren ID en daar kun je allerlei regeltjes voor bedenken... Begrijpt u nu waarom de wet over personen gaat en niet over mensen? We moeten als MENS helemaal niets, we zijn NIETS verplicht aan een ander. We zijn collectief in de maling genomen! U werkt helaas, en waarschijnlijk onwetend, voor een criminele organisatie die de elite dient, en die onze mensenrechten schendt. Nu u dit weet, kunt u er iets aan doen. We kunnen iedere dag een andere keuze maken. Welke keuze maakt u?"

Het is belangrijk om te weten welke rechten en plichten men heeft als Mens en als Persoon, vandaar dat ik dit hierboven even heb uiteengezet. Er is hier nog steeds veel verwarring en onduidelijkheid over. OPPT en UCC heeft reeds veel bewerkstelliigd in het verleden. Echter is dit nog steeds onbekend bij het grootste gedeelte van de bevolking en doet de elite nog steeds wat ze wil, namelijk de bevolking misleiden en onderdrukken. Dit kan nog steeds plaatsvinden omdat de bevolking onwetend en angstig is.

NESARA / GESARA

Heb begrepen dat NESARA op 2 november 2020 is uitgeroepen in Amerika en dat na 120 dagen GESARA wordt ingevoerd in Amerika. Hier hoor je niets van in de media. Het wordt tijd dat er een nieuwe media komt met het echte actuele nieuws.

Van de hak op de tak

Uiteraard besef ik dat ik in dit boek vaak van de hak op de tak spring en zal springen. Echter doe ik dat met een reden. Om jullie van alles wat in het begin alvast mee te kunnen geven. Zodat je getriggerd of geprikkeld wordt om ook zelf onderzoek te gaan doen wat voor jou nog onbekend is of een pijnpunt is. Weet je wat een pijnpunt is? Je kunt het vergelijken met een nare ervaring, een trauma, die je nog niet (geheel) hebt verwerkt in je huidige leven, waarbij soms erg heftige emoties opgeroepen kunnen worden wanneer je wordt getriggerd.

Doordat iemand bijvoorbeeld iets zegt wat een nare gedachte oproept bij jou. Mensen die de aandoening PTSS hebben zijn hier extra gevoelig voor, omdat zij hun trauma's (nog) niet hebben verwerkt.

HET IS 30 SECONDEN VOOR 00.00, DE JAARWISSELING VAN DE AARDE KOMT ERAAN

Bekijk deze video, zodat je op de hoogte bent van deze informatie ► https://youtu.be/rN8TPxKNFUc.

Mariska Vrolijk schreef op 3 november 2020 op Facebook: "Nog maar een keertje dan 🦅🦅🦅🦅❣❣❣❣

Mensen word wakker het gaat om iets geheel anders, daarom is 't nodig een wereldwijde lockdown te organiseren. We leven niet in de wereld wat je geleerd is en diegene die je dit geleerd hebben weten dit. De wereld gaat een overgang tegemoet welke in 6000 jaar niet heeft plaatsgevonden. De verschuiving/overgang is van dusdanige aard dat het nog maar de vraag is hoe we er volgend jaar bij staan. Niemand maar dan ook Niemand heeft dit ooit meegemaakt, enkel de regerende mensen hebben deze info. Het is een overgang naar een geheel nieuw tijdperk. Net als een een bloem of boom seizoenen kent en zich daarop aanpast is dit ook zo met de aarde, alleen dan in vele tragere vorm. De aarde is een levend organisme, je kunt 't zien als een klok en het is 30 sec voor 00.00, dus 30 sec voor de jaarwisseling, wellicht maakt dit 't een beetje begrijpbaarder. Nu willen ze door middel van een wereldwijde totale lockdown jou deze wisseling ontnemen om dit te kunnen aanschouwen en meemaken. Erger nog ze ontnemen je leven want ze willen je wijsmaken dat 't om een virus gaat met alle gevolgen van dien. Ja, ik ontken niet er mensen zijn ziek geworden, zeker weten is dat waar maar het heeft een andere reden. Als je dat wilt gaan begrijpen moeten we eerst gaan kijken hoe ons eigen immuunsysteem werkt. Je lichaam is een gesloten systeem met zijn eigen manier van reageren. Ieder mens is hierin anders maar de grote lijnen komen overeen. Het lichaam krijgt allerlei stoffen en zaken binnen welke het verwerkt tot energie enz. Maar ook afvalstoffen. Wanneer we een virus krijgen is dit een natuurlijke manier van 't lichaam om de opgeslagen toxines te verwijderen uit 't lichaam. Nu gaat de trilling van de aarde door de komende transisie omhoog. Ook de afgelopen tijd is deze omhoog is gegaan, dit is terug te vinden in de Schuman Resonantie, welke net als aardbevingen te meten valt. Wij zijn aangesloten op dit systeem, u bent immers onderdeel ervan. Ook wij gaan dus omhoog in onze trilling. Bij een lage trilling is liegen, ziekte, angst, vergiftiging enz. enz . mogelijk. Maar wanneer je trilling omhoog gaat kunnen deze lagere frequenties geen stand meer houden. Het lichaam gaat zich ontdoen van deze lage trillingen, u wordt ziek. Door u en mij te besproeien met chemicaliën (chemtrails), voedsel te manipuleren, tv en media angst in te brengen, 1,5 meter afstand, mondkapjes, vaccinaties enz enz. houden ze uw trilling laag! Maar de aarde gaat wel omhoog! U moet dus mee omhoog anders gaat u enorm ziek worden. Hoe dichter we bij deze verschuiving komen hoe hoger de trilling wordt. De mensen buiten de steden wennen langzamerhand aan de verhoogde trilling, maar de mensen in de stad worden bewust laag gehouden, afgescheiden van 't universum, afgescheiden van de natuurlijke reactie om 't lichaam te verhogen in zijn trilling. De trilling buiten de steden is straks zo hoog dat je ziek wordt van buiten zijn als je niet mee bent gegaan om je lichaam aan te passen. Vandaar de 5G, dit is een manier om een soort overkoepelende barrière te leggen wat de verhoogde trilling tegen houdt. Je trilling wordt dus bewust laag gehouden. Nu zul je denken maar waarom? Als je bedenkt dat we wereldwijd al honderden jaren onderdrukt, bespeeld en gebruikt worden en 't grootste probleem, afgescheiden worden van onszelf door indoctrinatie, om ons maar niet er achter te laten komen wie we werkelijk zijn en wat we hier komen doen. Maar slaafs worden gehouden om hun plan te laten uitvoeren. Ze willen de macht behouden van de aarde. Maar zoals ik al schreef, de trilling van de aarde gaat omhoog en daar kan niemand wat aan doen, dus ook hun gedrag, leugens, onderdrukking enz. enz. gaan naar de oppervlakte komen. Hoe denk je dat de mensheid reageert als deze leugens zich openbaren? En dat willen ze nu juist voorkomen! Vandaar alle maatregelen, vaccinaties, corona, coronatests (waar ze uw bloed-hersenbarièrre mee doorprikken en u een lekkend brein krijgt en een nog lagere trilling) enz. enz. Het gaat nog vele malen verder en dieper, maar voor nu is dit denk ik wel 't allerbelangrijkste. Ze willen u slaaf houden en 't echte leven ontnemen. Verhoog uw trilling door te ontgiften, door goede voeding, geen leugens meer te accepteren en zelf na te gaan denken. De oplossing voor dit alles, wat er nu wereldwijd speelt ligt niet in de handen van een Bill Gates met vaccinaties en niet in de handen van een Trump, een Mark Rutte of wie dan ook! De oplossing ligt in uzelf, kies dan ook voor uzelf en neem niet zomaar alles klakkeloos aan wat de tv u meld! Ga zelf nadenken en wordt wakker! De 1,5 meter gaat er niet zomaar af als er vaccinaties gegeven gaan worden. Het auraveld wat die 1,5 meter inhoud bevat al jouw energie en dus ook de hoogte van je trilling, een hogere trilling fibreert een lagere trilling los, wij kunnen elkaar dus wakker maken en helpen deze transitie te doorstaan, zonder je het in de gaten hebt en dat is iets wat ze juist niet willen. De verschuiving komt dichterbij, de energieën worden sterker en dus ook die van jou. Hoe dichterbij de transitie HOE MEER chaos er zal komen, hoe meer leugens aan de oppervlakte komen en hoe meer wij beperkingen opgelegd krijgen. Om ons de mond te snoeren en onze trilling laag te houden. Geloof het of niet, dat is uw vrije keuze. Maar weet dat het waarheid wordt voor iedereen. Aan jou de keuze of je erin meegaat of opstaat. Het meest bezorgd kunnen we zijn over hoe iedereen maar braafjes zonder zelfonderzoek een mondkap op doet. Het bewijst dat we een volgzaam niet zelfnadenkend volk zijn. Welke straks dus ook volgzaam een vaccin zal halen en alles braaf zal blijven doen wat u via tv wordt verteld. Oppassen voor je buren, moeder of je eigen zus of broer, vrienden en andere familie. Is dat waar we naartoe gaan? Is dat wat jullie willen? Blijkbaar wel. De tijd is om, je hebt geen tijd meer om het af te wachten, de eindtijd is daar. Ook voor mij begrijp dat goed, daarom ook deze tekst, want jullie nemen iedereen erin mee, dom klakkeloos gedrag. Nog een paar maandjes en vele van jullie zullen er niet meer zijn. Eigen keuze, maar besef wat je een ander ook aandoet."

Een heel verhaal he? Ik ga dit nog netjes in alinea's zetten voor de leesbaarheid.

30-11-2020

Ik las zojuist: "Het is een roller coaster, een thriller waarin we leven. En dan nog diegenen die mij gezond verstand willen inpraten, kap alle contacten nu af." Tja, denk ik dan... Je hoeft geen kaartje meer te kopen voor het festival; want je bent er al. Is een uitspraak van Lange Frans.

Zojuist dacht ik, ik ga even mijn schrijfsel opzoeken op Facebook, zodat jullie op de hoogte zijn waardoor ik ben gecrashed in mijn leven en wat mij is overkomen. En ik me zeker niet groter of beter wil voordoen dan ik ben. Dus bij deze, dan weet jij het vanaf nu ook of wellicht wist je het al. Dan kun je de schrijfsels van Facebook mooi overslaan. Of nog eens vluchtig doorlezen. It's up to you. Oh, wat heb ik nog veel te vertellen en wat wil ik nog veel vertellen denk ik nu. Het voordeel is dat ik mijzelf voorlopig niet hoef te vervelen, hoewel ik dat eigenlijk nooit gedaan heb, mezelf vervelen.

Komtie...

Het schrijfsel hieronder schreef ik op 10 juli 2019 op de tijdlijn van mijn Facebook:

Wat ik aan het doen ben? Ben me mentaal aan het voorbereiden om mijn webshop(s) weer aan de gang te krijgen, zodat ik met het verdiende geld mijn klanten kan terugbetalen en mensen waar ik geld van heb geleend die ook terug kan betalen. Dus als klanten bestellen middels de webshop deze bestelling ook werkelijk uitleveren. En als dat niet lukt het betaalde bedrag weer binnen enkele dagen terug te storten. Heb al verscheidene jaren geen enkele motivatie gehad om geld te verdienen en mijn werk naar behoren te doen. Dit kwam omdat ik vreselijk ontwaakte in de schijnwereld (Matrix) en daarbij ontdekte dat het mijn missie was om de bevolking hierover te informeren. Dat laatste heb ik ook reeds enkele jaren gedaan zoals velen van jullie kunnen beamen. Ooit maakte ik de website VOLK WORDT WAKKER punt NL en heb daar veel info op gezet, zodat de bevolking kan lezen en zich kan informeren wat er naar mijn mening of inzicht gaande is in de wereld. Echter kan ik momenteel geen updates meer plaatsen, omdat ik nog een aantal maandelijkse termijnen van mijn backoffice moet betalen. Mijn bedrijf is een grote puinhoop geworden, heb terecht veel boze en teleurgestelde klanten, waarvan sommigen mijn bloed wel kunnen drinken denk ik. Waarom? Omdat ik veel bestellingen niet heb uitgeleverd en nog niet heb terugbetaald. Het terugbetalen ging niet omdat ik verkeerde keuzes maakte met het geld wat ik binnen kreeg. Het geld wat binnenkwam van mijn klanten, moest ik eigenlijk aan mijn leveranciers betalen om mijn voorraad op peil te kunnen houden. Het geld, wat bij mij binnen kwam gaf ik weg aan Neset Temirci, die zei er goede dingen mee te gaan doen. Zoals openbaringen aan de bevolking middels een studio. Hier is niets van terechtgekomen, zoals velen van jullie inmiddels weten. Ik heb me laten misleiden door deze charlatan, ik weet het, ik was naïef en had wellicht een te grote wens voor mijzelf en de bevolking om het kaartenhuis van justitie in elkaar te laten storten en het nep koningshuis van de troon te verjagen. Ook heb ik een tijd lang Bart van Well staande gehouden, zodat hij z'n rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden - (wegens het dogen van seksueel misbruik van minderjarigen in Amsterdam in de jaren 80 en 90) - tot een goed einde kon brengen. Ook dat is anders gelopen zoals velen van jullie inmiddels weten. Ik ga serieus proberen mijn bedrijf weer op de rails te krijgen en de dingen te blijven doen die ik graag wil blijven doen. Namelijk ervoor zorg te dragen dat de waarheid van de MH17 bekend wordt bij de bevolking. Zodat het kaartenhuis van de roverheid eindelijk in elkaar gaat storten. En dat Rutte z'n excuses aan de bevolking gaat maken wegens het misleiden, afpersen, onderdrukken, ziek maken en het opzettelijk vermoorden van mensen. En dat hij de bevolking uit gaat leggen waarom hij tot die keuze ooit is gekomen om zich hiervoor te laten gebruiken. Ook wil ik graag een ruilsysteem gaan opzetten, lokaal, landelijk en op de hele wereld, zodat mensen voedsel of spullen kunnen ruilen in ruil voor ander voedsel of spullen of kunnen ruilen met hun kennis, tijd en energie. Liefdevolle levensgroet van Dienie.

John Troost schreef als reactie op mijn topic: "Goede stap Dienie na de pittige waardevolle lessen".

Loes van Putten schreef als reactie op mijn topic: "Ik vind je heel open en eerlijk Dienie. Ik vind je ook echt een voorbeeld voor andere mensen om naar buiten te treden en schoon schip te maken"

Mireille Kruger schreef als reactie op mijn topic: "Mooi Dienie en zo transparant en eerlijk. Mooi voorbeeld. Wens je heel veel succes ❤️ "

Pia Prins schreef als reactie op mijn topic: "Woh eerlijk en oprecht en dapper lieverd. Wens je alle geluk en succes. Xxx "

Remco Namasté schreef als reactie op mijn topic: "Dienie succes met het prachtige Lichtwerk dat je doet ❤️"

Wanneer je de reacties leest van de diverse mensen kun je de positieve energie voelen die ze voor mij hebben. Dat geeft je als Mens weer extra levensmoed om door te gaan met je aardse leven.

Het schrijfsel hieronder schreef ik op 22 juli 2019 op de tijdlijn van mijn Facebook:

Mijn plannen voor de Toekomst !! Heb reeds een streep gezet. Vanaf nu worden alle bestellingen die bij mij worden gedaan middels mijn webshop uitgeleverd of het geld wordt binnen enkele dagen teruggestort, wanneer ik een bestelling niet (of tijdig) kan uitleveren. Met de winst worden de nog openstaande creditnota's en leningen die ik nog heb uitstaan terugbetaald. Tevens zal ik de klanten een schrijven zenden waardoor de creditnota is ontstaan en zal ze mijn excuses aanbieden dat ik een periode heb overleefd van hun gedane betalingen en dat ik een gedeelte van hun geld heb uitgeleend aan iemand (Neset Temirci) die openbaringen wilde doen aan de bevolking en de echte moordenaars van Pim Fortuyn en Els Borst bekend wilde maken. En voorts dat onze samenleving is gebouwd op satanische grondvesten, waarbij babies en kinderen ritueel worden geofferd en dat kinderen ingezet worden bij precaire feestjes waarbij mensen met een topfunctie chantabel worden gemaakt, doordat ze worden gefilmd bij het plegen van seksuele handelingen met minderjarige kinderen. Dat Nederland een nep Koningshuis heeft (Juliana was immers een burgermeisje) en dat nep Koning Willem transporten mogelijk maakt van drugs vanuit de Caribische eilanden naar Nederland. De bewijzen hiervoor heeft John Baselmans reeds opgeschreven in zijn boeken. Tevens heb ik iemand (Bart van Well) financieel ondersteund die een rechtszaak had aangespannen tegen de Staat der Nederlanden wegens het dogen van seksueel misbruik van minderjarigen door hooggeplaatsten in Amsterdam in de jaren 80 en 90.In de afgelopen jaren heb ik een website, groep en pagina aangemaakt met de naam VOLK WORDT WAKKER. Hierop plaats ik en anderen informatie om de bevolking te informeren. Tevens ben ik van plan een ruilsysteem te ontwikkelen van voedsel, water, levensbenodigdheden, kennis, tijd en energie. Wanneer jij mijn plannen of mijzelf wilt ondersteunen kun je me een pb toezenden. Liefdevolle groet van Dienie.

Rosita Megchelenbrink schreef als reactie op mijn topic: "Ik vind het bewonderenswaardig dat jij je privé aangelegenheden met iedereen deelt Dienie, je intenties zijn zuiver en dat vind ik héél mooi."

Julia Homminga schreef als reactie op mijn topic: "Dienie mijn respect voor jou is groot."

Het schrijfsel hieronder schreef ik op 24 juli 2019 op de tijdlijn van mijn Facebook:

Soms krijg ik weleens het gevoel dat ik de allergrootste misdadiger ben die er op de Aarde rond loopt, gezien sommige reacties op Facebook. Ik heb uitgelegd wat mijn plannen zijn voor de Toekomst op mijn tijdlijn. Ik heb kleur bekend, ik heb uitgelegd wat me is overkomen en welke keuzes ik had gemaakt en waarom. Vorige week heb ik enkele bestellingen verzonden, die gedaan waren in mijn webshop. Zojuist heb ik een bestelling in mijn webshop geannuleerd, die ik ga terugstorten, omdat de door de klant gewenste levertijd niet gehaald kon worden. Heb nu nog een paar lopende bestellingen staan die ik kan uitleveren. Door de huidige machthebbers en het corrupte en satanische machtssysteem in Nederland ben ik behoorlijk mijn motivatie verloren om überhaupt nog iets te doen in mijn leven, behalve waarheidsvinding. Ja, ik ben diep gegaan en heb in een zeer diep dal gezeten, waar ik nu weer langzaam aan het uit klauteren ben. Soms vraag ik me echter werkelijk weleens af of ik dan de enige ben die zo enorm op z'n bek is gegaan de afgelopen jaren en daardoor in een negatief daglicht is komen te staan.

Peter Nip schreef als reactie op mijn topic: "Stap uit je schuld gevoel er gaan bij heel veel bedrijven dingen mis .Je hebt je goede intentie getoond maar dit gaat niet werken. Neem afstand . Maak jezelf vrij dan gaat het weer stromen"

Remco Namasté schreef als reactie op mijn topic: "NEE Dienie, dat ben jij zeker niet echter wel één van de weinigen die open eerlijk hierover deelt. Respect hiervoor. Door acceptatie en vergeving kom jij weer in je eigen kracht te staan om vervolgens met hoop moed en vertrouwen liefdevol te herstellen. Focus je eerst op jezelf, mooie ziel: vergeving is de ultieme geestelijke bevrijding!"

Tineke Storteboom schreef als reactie op mijn topic: "Dienie vergeef je zelf en hou van je zelf"

Veerle Lowie schreef als reactie op mijn topic: "Ach Dienie, je hoeft je echt niet te verantwoorden! Iedereen heeft lessen geleerd in zijn leven, ik inclusief en we zijn nu eenmaal wie we zijn. We zijn uniek. In mijn ogen hoeven mensen geen commentaren te geven op iemand want dit wil ook zeggen dat zij nog iets te leren hebben in hun leven. Iedereen bewandelt zijn eigen pad. Er is geen goed en kwaad er zijn enkel lessen. Die we op verschillende en een betere manier kunnen leren. Je bent goed zoals je bent! Vergeef vooral je zelf en ga verder! Je bent een toppertje! ❤️ "

Rosita Megchelenbrink schreef als reactie op mijn topic: "Wie het duister niet kent, zal het Licht niet kunnen waarderen. ALLES heeft z'n reden Dienie, het verleden heeft je gesterkt, je gemaakt wie je NU bent, vergeef daarom je verleden en jezelf dan sluiten de deuren zich achter je en ligt er een nieuwe toekomst voor je open, maar dan dien je wèl je gedachtengang te veranderen, anders blijf je nog in het oude hangen"

Lyn Lyn Lyn schreef als reactie op mijn topic: "Petje af voor jou! En bedankt voor wat je aan ons deelt. Ik hou van eerlijke en open mensen en dat ben jij Dienie."

Maar nu genoeg daarover, wanneer je (nog) vragen of opmerkingen hebt kun je mij persoonlijk per e-mail benaderen of per pb van mijn Facebook onder de FB accounts "Dienie Kars" of "Dienie Wakker".

Spannende tijden momenteel. Micha Kat werd op 4 december gearresteerd. Na het betalen van een borgsom van 1000 Pond kon hij de volgende dag naar huis. Op 11 december heeft hij een rechtszaak in Belfast. God bless Micha! Ik schreef er een blog over.

18-12-2020

Ondertussen is Micha Kat op borgtocht gelukkig vrijgelaten, na een dag opgesloten te zijn geweest. Ik ontmoette Micha Kat voor het eerst in december 2016 in Duitsland. We hadden een dag afgesproken dat ik naar hem toe zou komen. Neset Temirci zou ook daarheen komen, hij kwam met het openbaar vervoer. Ik reed vanuit Duitsland aan, omdat ik toen in Duitsland woonde. Ik ging met de auto. Man man, het leek wel of deze afspraak niet door mocht gaan. Ik vertel daar later meer over...

20-12-2020

Nou, ik kom momenteel niet aan schrijven toe, er gebeurt momenteel ook zo veel. Ben ook druk bezig met mijn blog te schrijven. Dit platform heet "Freedom for All ❤️ ". Ik probeer nu zoveel mogelijk info er nog op te zetten, zodat mensen ontwaken en verder gaan ontwaken. Ik heb al veel mensen laten doen ontwaken of verder laten doen ontwaken. Het is Mijn Missie op Aarde, daarom doe ik het ook. Ik kan ook niet anders meer. Ik word er continue naar heen getrokken. Ook al zou ik willen stoppen kan ik niet eens meer stoppen. Raar maar waar! Ik word heel onrustig in mijn hoofd wanneer ik niet datgene naar buiten kan brengen middels social media of mijn blog wat op dat moment in mijn hoofd zit.

Er wordt gesproken over een solar flash op 21 december 2020. Hoe gaan we eruit komen? Spannende en enerverende tijden.

Ik las dat Han Peeters weer een nieuw boek heeft geschreven. Ik ken Han persoonlijk. Han schreef het boek "Planet X". Wanneer je mijn naam "Dienie" per e-mail aan hem doorgeeft ontvang je het E-book "Planet X" geheel gratis in je inbox. Scheelt je wat centen, gaat over de tijd van nu. Doe je voordeel er nog mee vandaag. De website kun je vinden door de link te volgen ► https://www.hanpeeters.nl

Ook Han wilde ik persé persoonlijk leren kennen. Heb hem dan ook een paar keer thuis bezocht. Ik zat trouwens ook even kort naast Han in de zaal in een congrescentrum in Houten toen ik naar de speech van Ronald Bernard luisterde in 2017.

Vandaag een menu samenstellen voor 1e kerstdag, we krijgen bezoek, lekker, leuk en gezellig. We hebben eventueel nog plaats voor 2 Wakkere mensen die singel zijn, dus wie O wie heeft er zin om te komen? Het menu zal niet vegetariers zijn. Het voorgerecht zal carpaccio zijn en dan een cremige soep. Ik zit nu te denken aan kreeftensoep. Ik hoor nu ook harricots verts langskomen voor het hoofdgerecht. Het nagerecht ga ik maken, iets met slagroom in elk geval. Ik ben een groot liefhebber van slagroom. Je kunt me mailen op Freedom-for-All-22@hotmail.com - Je bent welkom vanaf 15:00 uur. Iets voor jou Jeroen J.?

De ster van Bethlehem schijnt te zien te zijn vanavond en morgenochtend. Dus allemaal even opletten en kijken. Ik kwam vandaag een website tegen. Ik weet niet of alles klopt wat er op deze website staat geschreven. Er zijn mensen die beweren dat de tijdspanne langer is als 800 jaar. Ik zie ook vaak 3600 jaar voorbij komen. Dat mogen we nog onderzoeken dus. Website ► https://www.theyucatantimes.com/2020/12/star-of-bethlehem-will-be-seen-for-the-first-time-in-800-years/

Van een FB vriend kreeg ik zojuist de volgende website aangereikt ► https://eindtijdklok.org/2020/12/14/de-davos-agenda-2021-en-de-lancering-van-de-grote-reset/

Wat gaat het nu worden? De NWO (van de Nazies) of NESARA/GESARA (uitgeroepen door Trump)? Of gaat de solar flash ons parten spelen of ons juist verlossen uit de 3D wereld en ons de lang gewenste 5D wereld brengt? Waarin alleen plaats is voor Liefde en Harmonie?

Alle vluchten naar Engeland zijn afgelast hoor ik zojuist. Ik wacht rustig af wat er wel of niet komt. Of heb ik een andere keuze? Tell me pls.

Krijg zojuist info binnen wat je eigen frequentie ten goede komt. Ik lees: "HIER IS WAT HULP MET POTUSCODE, PRATEN MET ANONS!". Here we go. Wordt uiteraard ook weer een blog van gemaakt. Snap je nu waarom ik niet aan schrijven toekom? Er komt dagelijks veel info bij mij binnen middels diverse kanalen, waarvan ik dan vaak denk: "Ah, dat is weer een mooi ontwaak moment voor iemand, even een bloge schrijven".

DECODE VAN POTUS SPEECH:

1. Medisch Mirakel = MedBeds

2. Veilig & effectief Vaccin = Veilig Militair

3. Grootste wetenschappelijke prestaties in HIstory = Galactische Federatie van Licht

4. Einde van de Pandemie voor eens & voor altijd = Eliminatie van de DiepState / Cabal

5. FISA x3 _ EO getekend in 2018

6. Briljant, Wetenschappers, Technici, Dokters, Werknemers = Galactische hulp.

7. 95 % Defective = Junk Vaccin

8. Vaccins ook zeer veilig = Veilig Militair Operatie

9. Gouden Standaard van Saftey = Goud-Backed Valuta

10. 14 miljard dollar voor de ontwikkeling van vaccine = Geld besteed aan militair

11. 500 miljoen extra doses = Grootte van Miltary (Wereldwijd)

12. FedEx & UPS Shipping = Military voor elke postcode & staat in het land.

13. Eerste vaccins toegediend in 24 uur = Wet op de Opstanding.

14. Gouverneurs beslissen waar het vaccin heengaat in hun staat = Op basis van hun acties tegen ons zullen de militairen overal reageren.

15. Senioren, zorgverleners, 1 ste hulpverleners worden 1 ste inline = 1 ste in de rij voor de MedBeds.

16. Snel & dramatisch de dood & ziekenhuisopnames verminderen = Geen ziekenhuizen meer nodig.

17. China Virus viel onze oevers binnen, we zouden voor het einde een vaccin in recordtijd producerenVan het jaar zeiden ze dat het niet kon = DeepState invasie, organiseerde het leger tegen het einde van het jaar, Wet Martial Law / Insurrection.

18. De Verenigde Staten zijn de 1 ste Natie die een verifieerbaar veilig & effectief vaccin produceert = 1 ste ooit veilige militaire operatie / oorlog.

19. Onbeperkt potentieel = Galactische hulpverlening

20. Vaccin zal het Virus verslaan = Military zal de DeepState / Cabal verslaan

21. Terug naar het normale leven

22. De Pandemie is mogelijk begonnen in China = DeepState hielp China.

23. Maar we eindigen het hier in Amerika = DeepState klaar

24. Operatie Warp Speed is de grootste medische productie onderneming in de Amerikaanse geschiedenis = Productie van de MedBeds

25. We zijn iedereen die hier de klok aan heeft gewerkt diep dankbaar. Monumentaal nationaal project om levens te redden = ′′Q′′

26. Bedankt allemaal voor jullie geweldige gaven aan de Mensheid = Nesara / Gesara

27. God zegene U, God zegene de Verenigde Staten van Amerika, God zegene de wereld = God Zegen voor een NIEUWE GOLDEN AGE!!

Auteur: Lemi Hyde - Bedankt Q Julianne Parkinson!

--

In Telegram groepen lees ik nu steeds vaker dat het nu ook belangrijk wordt dat de slapende bevolking wakker gaat worden. Omdat de wereld steeds gekker wordt van idiote regels. De vraag is hoe deze groep nog slapende mensen wakker kunnen worden en waardoor. Ik bedenk me dan dat ik misschien een blog zou kunnen maken waarin ik het één ander uitleg. Echter dan krijg ik weer zoveel gedachtes in mijn hoofd dat ik dan als laatste denk, ze worden wel wakker wanneer er een baksteen op hun hoofd valt. Maar wanneer zal dat zijn? Aan dat scenario wil ik het liefste niet denken, dat verlaagt mijn eigen trilling. Maar even verder met iets anders bedenk ik mij nu.

Mijn moeder vraagt nu of we even naar de Zonsondergang kunnen kijken. Het is 16.23 uur, om 1 minuut voor half 5 zal de Zon onder gaan. We hebben gekeken, echter is de Zon niet meer te zien vanwege de wolken in de verte, jammer! Vanavond kijk ik welke sterren ik kan zien. Wordt vervolgd.

Vandaag 21-12-2020 wordt het een speciale dag, het is de kortste dag van het jaar, de Zonnewinterwende. En alle planeten zouden vandaag op 1 lijn staan. Dit gebeurt eens in de zoveel jaar. Er wordt gesproken over een solarflash en een plasma event, dat dit vandaag zou plaatsvinden. We gaan vandaag een Nieuw Tijdperk in, het Aquarius tijdperk. Ik doe vandaag mee aan de mediaties.

Op 11:11 uur doen veel Lichtwerkers een meditatie, zo ook om 17-17 uur met het nummer van Michael Jackson "Heal the World" en wordt er op 19.22 uur (Nederlandse tijd) een wereldmeditatie gedaan om de wereld te helen. Heal the World ❤️

Gisteren schreef ik het volgende topic op Facebook: "Goedemorgen lieve FB vrienden en vriendinnen. Natuurlijk is het spannend wat er wel of niet gaat komen morgen, de 21e december. Ik zie het wel, ik wacht rustig af en zal morgen om 11:11 uur mezelf focussen op een Nieuwe Wereld van Liefde en Harmonie Fijne zondag!".

Iemand vroeg toen: Wat betekent 11.11 want ik zag net 11.11 en nu weer een 11 (bericht voor mij geplaatst 11 min voor mij).Ik schreef toen: Annet Annetteketet is een boodschap voor jou. Marijke Holmes kan dit super goed uitleggen wanneer ze tijd en zin heeft.

FB vriendin Linda Stolk schreef toen naar aanleiding van mijn topic de volgende reactie:

11:11 zien is een uitnodiging om te ontwaken voor het ervaren van het grotere geheel. Het is een wake up call om in te tunen in de sferen van de heilige geest en om je eenheid te ervaren met al het leven, met inbegrip van alles dat ligt buiten de sluier van illusie.

Visueel vertegenwoordigt 11:11 een portaal, het is een direct kanaal dat wordt geopend tussen jou en je hogere zelf. 11:11 is het punt van het samenvoegen van de fysieke en niet-fysieke realiteit van jou. Wanneer dit gebeurt, is het tijd om te stoppen met elke gewone activiteit dat je doet en kijk naar de big picture van je leven.

Je begint te beseffen dat wat je ziet als onvolmaakt, is eigenlijk de Universele Schepper zien van perfectie op Goddelijke niveau. Onvolkomenheden zijn gewoon onvolkomenheden voor jou, maar niet voor de universele Bron. Dus wat je ziet als een teleurstelling, de Schepper ziet het als een kans voor leren en groei van de Ziel.

Ik zag de laatste dagen ook vaak dubbele getallen, dat zie ik trouwens al een hele tijd, een aantal jaar zelfs. Vooral het getal 22 heb ik vaak gezien en ook 11 en 33. Ik ben toen gaan onderzoeken welke betekenis dat heeft. Wanneer je je hierin gaat verdiepen ga je verder ontwaken. Ik zal even een website zoeken waarin je hierover veel kunt terugvinden. Je kunt zelf ook googelen naar 'numerieke getallen' of 'meestergetallen'. 

22-12-2020

Whoop whoop, vanmorgen toen ik wakker werd kon ik kijken met mijn 3e oog, hoe mooi en prachtig was dat. Had mijn ogen nog niet open gedaan. Zulke beelden krijg ik alleen wanneer mijn ogen nog zijn gesloten. Ook kreeg ik vele ingevingen. Mijn soulsister Petra stuurde me vanmorgen een mooi bericht over Bart. Wat is het leven toch mooi. I love my Life and the Life we live together. Samen zijn we sterk, heel sterk ❤️

Wanneer ik dit zo opschrijf lijkt mijn boek wel een soort van dagboek. Maakt mij niet uit, het gaat erom dat jullie, mijn lezers ontwaken en verder aan ontwaken. Waarom? Omdat het keihard nodig is!

We hebben mensen nodig die onze wereld gaan omturnen naar een Nieuwe Wereld waarin alleen plaats is voor Liefde en Harmonie. Ik las zojuist een tekst op een website. Zo mooi, daar wil ik ook heen. Dat is mijn koers. Lees maar even. Dan begrijp je exact wat ik nu bedoel en in welke gevoelswereld ik nu verkeer.

"Het is 1 september 2022. Wat een jaar was het. Ik heb mensen zien opbloeien die tegen een depressie aan zaten te hikken, steden zien verbeteren en de relatie tussen mens en natuur zien herstellen. Ik voel zoveel meer verbinding met de mensen om mij heen. Mijn behoefte hieraan was groter dan ik mij in eerste instantie realiseerde. Het groen overheerst de baksteenkleur in onze straat en met een aantal mensen ben ik bezig mijn earthship droom te realiseren. We hebben al een stuk grond gevonden en zijn bezig met het bouwplan. Mensen geven steeds meer onvoorwaardelijk aan elkaar. Van aandacht en liefde tot hele maaltijden en meubilair. Ik bewonder de mensheid. Zij is niet slecht of zelfingenomen, zo blijkt. Zij is zorgzaam en liefdevol, zodra je haar de juiste voorwaarden geeft.

Dat heeft de regering nu ook door: de meeste mensen deugen. En daarom gaan ze het basisinkomen verhogen naar 1200 euro per volwassen inwoner van Nederland en 600 euro voor kinderen. Kinderen blijken trouwens ook extreem goed te zijn in het verstandig uitgeven van hun geld. Juist omdat zij nog een tijdje op deze planeet moeten rondhuppelen en zich bewust zijn van de catastrofale gevolgen van het 'oude' systeem. Hele projecten zijn opgezet om steden te vergroenen en de energietransitie nu echt door te voeren. Die verhoging van het basisinkomen is de bevestiging van iets dat we altijd al wisten: geef mensen vertrouwen en vrijheid en ze worden creatieve wezens."

De bovenstaande tekst vond ik vannacht op een website, deze ► https://maatschapwij.nu/blogs/iedereen-een-basisinkomen/. Ga maar eens lezen vandaag.

Ja, oke, ik ga de laatste tijd vaak laat naar bed, omdat ik nog zoveel wil schrijven voor jullie, mijn volgers. Opdat we zo snel mogelijk kunnen gaan genieten van ons Aardse leven op onze planeet (plan ET).

Zojuist las ik ook iets over chippen, stond op een meme. (Een meme is een afbeelding/foto met tekst). Heb zojuist een Engelse tekst vertaald. Daar stond te lezen: "De Gates en MIT zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van het "Human Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccination Delivery System". Het is een tatto voor de hand, inclusief ons identificatiemerk en vaccinatierecords. Het heeft een enzym nodig dat Luciferase heet om het te laten werken"

Dus begrijp je nu in welke tijd we zitten? Openbaring 13. Daar kun je lezen over het merkteken van "Het Beest", het getal is 666. Er wordt geschreven deze niet aan te nemen. Het gevolg is dan dat je niet kunt kopen of verkopen.

Trump heeft op 3 november 2020 NESARA uitgeroepen, zie hier de info ► https://www.dotcomnieuws.com/usa/op-3-nov-is-nesara-in-werking-getreden-in-de-usa/

De vraag is nu wie er gaat winnen, het Licht of het Duister?

Ik heb begrepen dat alleen onze tijdlijn zich nog moet gaan manifesteren. Daarom denk ik zelf heel vaak aan de uitdrukking: "Go with the Flow ❤️ ". Dat doe ik dan ook, maar ondertussen schrijf ik verder op mijn blog en in dit boek. Zodat straks de massa kan gaan ontwaken en jullie nu verder kunnen gaan ontwaken. Begrijpen jullie nu een beetje welke rol ik nu speel in mijn leven en in ons gezamenlijke leven? Ik ben een boodschapper van deze info. Als kind kreeg ik reeds te horen dat ik deze taak moest gaan uitvoeren op onze planeet. Het is mijn aardse Missie. Dus doe ik dat nu ook braaf. Heb momenteel geen job of een uitkering. Daarom vraag ik om donaties, zodat ik mijn platforms uit kan breiden om de bevolking te kunnen informeren en zodat ik mezelf als mens financieel staande kan blijven in de wereld zoals die nu is.

Weet en besef dat ik niet de enige ben die om donaties vraagt. De grootste Nederlandse klokkenluiders waarmee ik contact heb (of heb gehad) vragen ook om donaties, zoals Peter DG, Wim Visscher, Micha Kat, Wouter Raatgever, Hans Meyer. Waarom? Omdat wij een full time job hebben om onze Waarheid en boodschap naar buiten te kunnen brengen. We doen dagelijks veel onderzoek, lezen ons in, hebben veel contact met andere mensen en informeren voorts onze volgers.

Onze volgers (waar jij er ook wellicht één van bent) hebben vaak geen tijd om zichzelf te informeren, vanwege je job of levensomstandigheden. Dat informeren doen wij (de waarheidsvinders) dus voor jullie. Maar heb jij je nooit afgevraagd hoe wij ons financieel redden? Ik hoor hier vaak veel kritiek over, vandaar dat ik dit even hardop zeg en aanhaal. Uiteraard ben jij geheel vrij om te bepalen of je wel of niet doneert en aan wie wel of niet. Ik ben in elk geval voor elke euro dankbaar. Ik heb nog de wens om dit platform om te zetten naar full speed. Zodat velen zich kunnen informeren met mijn schrijfsels.

Donderdag 24-12-2020

Wanneer ik 's morgens wakker word krijg ik vaak bepaalde ingevingen waar ik dan over ga schrijven middels blogs, artikelen en soms losse kreten die ik dan publiceer. Deze info wordt dan de ether ingeslingerd. En alles wat je aandacht geeft groeit, zowel negatief als positief. Daar ben ik mij al een tijd van bewust. Heb enorm veel lieve en interessante mensen om me heen verzameld die mij veel inzicht gaven in mijzelf. Voel me daarom een enorm dankbaar en gezegend mens. Namasté denk ik dan weer. Wat dit woord precies betekent voor mij of in de wandelgangen? "U zei gegroet, het ga je goed, God bless". Ik ga nu even googelen, even kijken wat er wordt geschreven. 'Betekenis Namasté' typ ik dan in de zoekbalk van google in. Natuurlijk vond natuurlijk ik info, en het volgende vond ik het meeste overeenkomen met het doel waarom ik het soms plaats: "Namasté is een mooi spiritueel gebaar. Namasté creëert vibraties naar degenen die het gebaar ontvangt, het creëert een soort lus van geluk, waarbij positieve energie kan worden gegeven aan degene die het gebaar ontvangt. Ze zeggen dat hartcentra en -chakra's zich met elkaar verbinden tijdens het goddelijke gezegde". Dus, ga hier maar eens over nadenken wat het doet met jezelf. Dit woord gaat veel impact krijgen op sommige mensen, dat weet ik nu al. Mooi he? I love the Life I live, Namasté.

Bron ► https://www.bedrock.nl/namaste-wat-betekent-het/

Vandaag donderdag 24 december 2020 een begin gemaakt met het schrijven van een autobiografie. De tijd is er nu schijnbaar rijp voor... Hoe ik me daarbij voel laat ik mij nu nog niet over uit. Komt later wel. Pffffffffffff. Iets van dat dus...

Zojuist schreef een bekende FB vriend van mij: "Er is een hogere beschaving onder ons, het weerhoud ons van het gebruik maken van gratis energie, ze weerhouden ons van alle evolutie en de waarheid van de verlichte mens."

Soms weet ik echt niet met welk thema of onderwerp ik mijn boek zal vervolgen. Ik lees en zie zoveel voorbijkomen. Ja, ik kan me levendig voorstellen dat mensen die nog maar net ontwaken soms door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Belangrijk dus dat we enige helderheid gaan verschaffen. Echter hoe ga ik dat doen? Ik lees allerlei gedachtegangen van mensen die bepaalde dingen ontdekt denken te te hebben. En toch maak ik er melding van in dit boek, zodat we eens na kunnen denken over zaken waar we soms het bestaan niet eens van afweten. En toch kom ik weer op het volgende: Go with the Flow ❤️ - Deze spreuk brengt mij innerlijk direct weer in een bepaalde stand van loslaten en rust in mijn hoofd, heerlijk!

Wiepkje schreef vandaag in een topic van mij, die ik gisteren was gestart met als onderwerp de nieuwe podcast van "Kantelpunt 23-12-2020", met daarin nu 5 sprekers, Hans Meyer,  Wouter Raatgever, Micha Kat, Wim Visscher en Rinus Verhagen, het volgende:

"Sinds een tijd sta ik anders in het geheel en plaats ik ook vraagtekens bij bepaalde bronnen. De tijd zal het leren." Ik vroeg haar toen: "Oke, kun en wil je me er kort iets over vertellen? Mag ook per pb uiteraard." Ze schreef toen het volgende: "Door YouTube - Rise Together De arrest Warrant op Donald Trump. Worden bepaalde hoofdfiguren gespeeld door acteurs ?? Ron Masak = Donald Trump ?? Google Ed Chiarini op afbeeldingen. En 2 video's die ik reeds in 2017 heb gezien, maar ik ben meegehuppeld met de meute, Trust the Plan, enz.Nederland bestaat NIET maar Amerika ook niet. Washington DC is een aparte staat, behoort aan de Bankiers. Rechters zijn bankiers. Waarom staat Ivanka Trump in het boekje van Epstein ?? En Jared Kushner met zijn 666 gebouw. Zoveel vragen. Leven wij in een Simulator? Is alles Fake Fake Fake Fake Fake Fake Fake ?? President Trump heeft Roger Stone pardon gegeven, deze Stone is in en in slecht. De laatste tijd zie ik alleen een President Trump met een rode das. Is het een Bedrog binnen een Bedrog?? Ik geef je 2 links met video 's. Oordeel zelf. CIA paedophilae rings, terug naar de tijd met Nixon + Reagan, Roy Cohn was een vriend en advocaat van Trump. Het is allemaal zeer verwarrend".

Video 1. Deze journalist is integer en geen roddel man ► https://youtu.be/6yRVhOCw3LY

Video 2. Over Roger Stone ► https://youtu.be/t67ltMVZCqQ

Ik schreef haar terug: "Thanks Wiepkje, ik ga ermee aan de slag om het te onderzoeken en zal tegelijk nu een paar FB vrienden in het topic taggen die er ook hun Licht op kunnen laten schijnen."

Heb zoëven interessante onderwerpen voorbij zien komen op Facebook waar ik weer een mooie blog van kan maken. Ja, hier word ik happy van. Daarmee kunnen mijn en onze volgers weer meer inzicht krijgen in zichzelf en de wereld waarin ze leven. Is de wereld een simulator denk ik nu? Zoals Emiel vandaag schreef? Go with the Flow ❤️ - Even loslaten voor nu Dienie. Ja, zo doe ik dat, even dat onderwerp laten berusten en op gaan broeden.

Ondertussen wordt er door mijn partner (Eric) een heerlijke bruine boterham (met allerlei zaadjes erop en erin) gesmeerd met roomboter en vleeswaren erop voor mijn hondje Tipsy, Life is good. Eric zegt dat hij mij zojuist info heeft doorgezonden van de Galactic Federation en noemt ook de naam Trump hierbij. Dit mag nu nog niet worden geopenbaard omdat de wereld er nog niet klaar voor is zegt Eric. Misschien dat nu eerst de info van vandaag om 18.00 uur naar buiten moet komen. En dan pas de info over wat ik noemde. Spannende tijd dus... Oke, ik ga straks wel even kijken denk ik nu. Ik houd jullie op de hoogte!

Mijn gedachte nu? Alles verdwijnt zoals we dat gewend waren... Interdimensionaal reizen wordt straks heel gewoon...

Wiepkje antwoordde in het eerder genoemde topic: "Dankjewel Dienie. Ook het kanaal " the positive side of 2012 " zeggen ze ook voorzichtig te zijn om president Trump op een voetstuk te plaatsen. Dit kanaal " the positive side of 2012" is verbonden aan Cindy Currier.Hoe kan President Trump - Roger Stone pardon geven ???Heb net de aankomst van Trump + Melania gezien in Florida.Weer een Trump met een rode das. Clone ???Ik wacht af."

Ik antwoordde hierop: "Wiepkje heb dat al vaker gehoord dat er meerdere Trumps zijn, er kan dus idd een heel groot dubbelspel worden gespeeld. Daarmee wil ik de echte Trump niet slecht praten. Hoe sta jij nu tegenover de uitrol van NESARA / GESARA in de wereld?"

Wiepkje gaf toen als reactie: "Heb mijn twijfels ook over Gesara. Het komt goed en we krijgen geld maar op een andere manier.Buitenaardse ??? Ik ben al een flinke periode verward en voel me weer een dwaas, om weer achter bepaalde theorieën aan te lopen, terwijl ik op de hoogte was van andere info.Trump heeft een verkeerde / emotioneel misbruikte relatie met Ivanka, is zijn dochter, geen verkapte / verknipte partner relatie ( dit vertelt Jan Storm ook in het interview, waar ik je een link van heb gegeven.) Is Ivanka geparentificeerd? Ouder ivm kind te zijn? Verder ik heb jaren terug rechtzaak papieren gezien van een jong meisje, die Trump heeft verkracht in de villa van Epstein. Dit meisje wilde niet (was net verkracht door Epstein) en Trump sloeg haar en heeft haar alsnog verkracht. Bron: YouTube - Stoney Stone. Het is een Bende !!! Ik blijf realistisch."

Waarop ik haar antwoordde: "Wiepkje, ik houd rekening met het demoniseren van mensen die invloed uit kunnen oefenen of een Missie hebben in het huidige Aardse leven. Kijk eens naar mijzelf. Ook ik word vreselijk gedemoniseerd door het Duister. Iemand die mij niet persoonlijk kent krijgt daardoor een verkeerd beeld en indruk. Precies dat is wat ze willen het Duister. Zodat jij niet gevolgd wordt en de Waarheid niet aan het Licht zal komen. Daarom schrijf ik nu een blog en een boek. Zodat mensen zelf kunnen lezen."

Nu lees in een topic van FB (Facebook) die mij zojuist per pb werd toegezonden: "Ik las op Twitter bij militairen dat de banken 24 december sluiten. Personeel is gevraagd dag en nacht te werken en 25 december gaan de banken weer open. Ze bevestigen dat Trump 24 december Nesara gaat aankondigen en 1 januari wereldwijd lanceren. T.Nadia "

Is dit de Waarheid? Gaat dit echt gebeuren?

Dus... "Adem in en Adem uit" en "Go with the Flow ❤️ " denk ik dan maar weer...

Twee infolinks die je even kunt bekijken over NESARA / GESARA

https://nesara.nl/info/nesara-gaat-wereldwijd-als-gesara/

https://nesara.nl/info/de-alliantie-wil-de-aarde-bevrijden-van-de-cabal/

Wiepkje antwoordde: "Dat is het niet. Ik ben realistisch. Begrijp me goed, waar Trump voor staat omarm ik, maar Roger Stone pardon geven?? Dit klopt niet."

Ik antwoordde toen: "hmmz, oke, misschien dat de deep state een dubbelganger van Trump heeft ingezet en verantwoordelijk is voor de vrijlating van Roger Stone? Oke, ik weet dat aannames veel ruis veroorzaakt. Daarom ben ik daar geen voorstander van.Echter wat ik nu met mijn aanname wil zeggen, is dat ik overal rekening mee houd. Ook met desinformatie over Roger Stone. Evengoed kan het ook de enige en echte Waarheid zijn. We will see. Alles is mogelijk schrijf ik weleens, in dit geval geldt dat hier ook. We zullen het gaan zien en beleven wat wel of niet waar was. Go with the Flow ❤️ "

"Een hond die appel eet" zegt Eric nu. Ja, Tipsy (mijn hondje) eet heel veel dingen die wij zelf ook eten. Ook rauwe wortelen lust ze graag, die krijgt ze dan ook elke dag. Tipsy is nu 10 jaar oud, geboren in september 2010 in Duitsland. Haar moeder (een Duitse jachtterrier) behoorde toen aan Antonio (zo noemde ik hem altijd), mijn ex-partner. De paps van Tipsy heet Maxi, ik had hem zelf gefokt, ook zijn moeder Nikki. De vader van Maxi had ik ook zelf gefokt (Fleur x Humpie Dumpie). De vader van Maxi werd  Rakker genoemd door de nieuwe verzorger en bleef in de buurt wonen waar ik toendertijd woonde. De moeder van Nikki heette Catootje, dat was mijn eerste hondje in mijn leven. Het was een ruigharige Jack Russell Terrier en echt vreselijk lief. Ze stierf in mijn armen toen ze nog maar 9 jaar oud was. Ze had de ziekte van Cushing. Hier was ik al een tijdje mee aan het dokteren. Heb na haar dood wel 5 dagen achtereen gehuild, zo verdrietig was ik dat ze niet meer in het land der levende was. Heb ze begraven in de tuin, in een hondemandje en daarop een kleedje. Ik bedenk me nu hoeveel dieren ik heb begraven.

Op dit moment bedenk ik mij nu ook dat ik een fotogalerie ga maken. Deze ga ik dus nu even aanmaken op het platform en zal daar foto's op plaatsen van momenten in mijn leven die tot heden naar voren zijn gekomen. Done! Heb een ruimte voor foto's van mijn hondjes en paarden gemaakt. Ben er echt blij mee dat ik ze weer kan zien op een foto, echter kan ik ook contact met ze maken middels mijn 3e oog. Heb al mooie dingen mogen ervaren.

27-12-2020

Een huis wat 'leeft' door beschadigingen, doordat het bewoond is geweest door andere mensen, kan zeker een hele aparte sfeer en gevoel geven.ik heb op dit moment geen woning. Ik verlang er wel erg naar om weer een eigen woning te hebben. Echter dan realiseer ik mij weer dat ik dan weer in het gareel moet lopen van het huidige systeem en zij weer grip op mij krijgen wanneer ik weer een voordeur heb. Dus ik wacht nu liever tot het systeem om is. Ik droom nu van een woning waarbij ik alles zelf kan bepalen, zowel de bouw, de plaats als de inrichting ervan. Daar heb ik nu mijn focus op gezet. Een trekkersbestaan waarbij ik veel kan reizen en onderzoek kan doen trekt mij ook enorm aan.

Ben nu bezig om mijn boek in hoofdstukken te gaan verdelen. De vraagt rijst nu waar ik mijn 2e hoofdstuk zal beginnen in de tekst wat ik tot heden heb geschreven. Iemand een idee daarover? Of misschien al zelfs verdelen in 3 of 4 hoofdstukken? Ik ga deze tekst straks als topic aanmaken op Facebook Ben benieuwd wie er reageert en wanneer, spannend!

Birrie schreef: Gedoe moet maar vlug afgelopen zijn. Het gaat alleen stoppen als we zelf de keuze maken... Of niet.

Wijze woorden van haar, want zo is het beste mensen! Denk hier allen eens heel goed over na vandaag en morgen. En de dagen na morgen... Ik heb gezegd. Zo is dat. Zo is het en niet anders. Wij zijn de creators op Aarde, helaas beseffen veel mensen dat nog steeds niet en leven in de waan dat de overheid het goed met ons voor heeft. Nou echt niet. Die meeste pupetten die daar aan het woord zijn, (zo niet alle) en zeker Rutte en De Jonge zijn omgekocht of gechanteerd om te zeggen wat ze oplezen van een vooraf geschreven script. Ze willen dat zoveel mogelijk mensen zich laten injecteren met een goedje, waar niemand van mag weten wat er in je Goddelijke lichaam, (jouw tempel) wordt ingebracht door een injectienaald en spuit.

Kijk eens naar de natuur, de bomen, de struiken, de planten, de kruiden, de dieren, de insecten, de grond en de lucht. Wie heeft dat geschapen voor ons? De meesten zijn het helaas vergeten...

Op 23 december 2020 schreef ik een topic op Facebook: "Kunnen we water gezonder of energetischer maken? Zo ja, hoe?" Er volgden toen hele mooie reacties met veel info. Een van de reacties van Cayaleya May luidde als volgt: "Tegen praten. Of iets op je glas plakken.wat je wenst. Of voordat je het drink mooie muziek opzetten. En natuurlijk een waterzuiveraar." Mooi he?

Zojuist las ik in het topic een reactie van Dirk Hovius: "Cayaleya May sorry dat ik negatief overkwam, maar eigenlijk bedoelde ik dat een charlatan als Jomanda het water misbruikte om er heel veel geld mee te verdienen, na jouw bijdrages nog eens overgelezen te hebben, vind ik er heel wat inzitten, water is inderdaad niet zomaar water, in mijn jonge werkende jaren heb ik vaak op Zeeuwse wateren vertoefd en vond het een fenomeen als je in het donker een ijzeren puts (een emmer aan een touw) in het water gooide en er allemaal vonkjes vanaf sprongen, het water was dus elektrisch geladen, toen waren de zeearmen nog niet afgesloten en was het dus puur zout zeewater."

Ik schreef als reactie: "Een mooie ontdekking Dirk, dat wist ik nog niet van die vonkjes en het water. Weer wat wereldwijzer!

Dirk gaf als reactie daarop: "ja typisch dat het alleen op zout water werkt en ik praat over 60 jaar geleden, misschien dat het door vervuiling nu niet meer werkt."

Ik antwoorde toen: "Ik vind dit een heel interessant onderwerp, zo ook ionisatie in een ruimte in huis of een gebouw. Ik schreef daar gisteren een blog over. Allemaal kennis en info waar veel mensen nooit over nadenken... "

Hiermee wil ik even aangeven dat er heel veel kennis en info wordt gedeeld op Facebook, waardoor ik een stuk wereldwijzer ben geworden in de afgelopen 10 jaar. Heb ook veel mensen middels Facebook persoonlijk leren kennen. Voor mij is Facebook een verrijking geweest in mijn leven. Een ware ontdekkingstocht. Heb daardoor ook veel meer inzicht gekregen in mijzelf, als mens en ook meer inzicht hoe andere mensen in het leven staan.

Schizofrenie wil ik eigenlijk nader gaan onderzoeken. Veel mensen worden er door gekweld. Door nare geesten, argonten, meelifters, negatieve entiteiten. Herkenbaar voor jou?

Waar ik nu aan denk? De vraag is nu welke kant we op gaan. Wanneer we een evolutiesprong gaan maken ziet ons leven er heel anders uit. Kiezen we voor buitenaardse kennis of blijven we dichtbij onszelf en de natuur? Dat dus...

Voordat ik mijn hondje uitliet startte ik een nieuw topic op Facebook, wat als volgt luidde: "En dit weten ze allemaal in de 2e Kamer en geen één die zijn muil open trekt, vergezeld van 3 pijlen wijzend naar beneden."

Zojuist lees ik als reactie het volgende:

DIT IS WAT JE KUNT DOEN TEGEN VACCINATIE

Je mag geen vaccin weigeren in crisistijd. Dit staat sinds 3 jaar al in de wet. Hoe kom je legaal onder een vaccinatie uit?

Sandra Vogelaar:

Stap 1 - 'Weiger' een vaccin niet, anders wordt u als strijdlustig beschouwd, maar je kunt hun service beleefd weigeren door het volgende te doen.

Stap 2 - Vraag de arts of het vaccin ook MRC-5 bevat (dat doen ze allemaal, dit zijn geaborteerde foetus cellen en ander DNA). Als dat zo is, heb je het recht om te weigeren.

Stap 3 - Vraag ook of er een kans is op een latrogene reactie '(een bijwerking die wordt veroorzaakt door meerdere verbindingen of geneesmiddelen die op elkaar inwerken) van het vaccin (dat doen ze allemaal). Als de dokter zegt: 'Ja, dat is zo', dan is dat uw 'Ga uit de gevangenis vaccinatiekaart'. Bedank de dokter voor het aanbod en loop weg. Bedenk dat artsen de eed van Hippocrates hebben gezworen (doe geen kwaad) en dat ze die moeten eren. Dit is hoe we legaal (en respectvol) hun aangeboden verplichte diensten kunnen weigeren en er is absoluut niets dat ze eraan kunnen doen.

Nu weet je het!

Deel dit zoveel mogelijk.

Bron: Monique Molenbeek

Lees eens wat Micha Kat schreef in zijn boek?

https://mijnlevenin100boeken.com/micha-kat-mijn-leven-in-100-boeken-epiloog/

MICHA KAT - LEES MEE MET VLUCHTELING MICHA KAT (11): FJODOR DOSTOJEWSKI | DEMONEN

"In het Rusland van rond 1860 loopt een groep jonge mannen rond, die via een samenzwering en een revolutie het autoritaire en autocratische bewind van de Tsaar omver willen werpen. Deze groep is qua sociale herkomst, opleiding, ideeën en idealen volstrekt heterogeen, maar toch houdt dat gemeenschappelijke doel van verandering hen op een of andere manier samen. Een belangrijke vraag is, of de groep in het grote Rusland stand alone opereert, of dat er elders in het land vergelijkbare groepen zijn; de leider van de groep overtuigt de rest van dat laatste. Er is altijd veel discussie geweest over de titel van dit boek en wat of wie er worden bedoeld met de 'demonen'. Thans gaat men er veelal vanuit ,dat hiermee geen mensen worden bedoeld, maar de veelheid aan ideeën, die binnen de groep vigeren om een einde te maken aan de dictatuur. According to translator Richard Pevear, the demons are "that legion of isms that came to Russia from the West: idealism, rationalism, empiricism, materialism, utilitarianism, positivism, socialism, anarchism, nihilism, and, underlying them all, atheism," zo lezen we op Wikipedia. Een groep compleet verschillende mensen dus, die er compleet verschillende ideeën op na houden, maar toch lijken te worden voortgedreven door een gemeenschappelijk ideaal: does that ring a bell?

Net als Rusland onder de Tsaren zucht ook Nederland onder de Bilderbergers onder een regime van vrijwel totale terreur. Tegenstanders van het systeem worden vermoord, de rechtspraak is een totale farce, kinderen worden bij hun ouders weggehaald om te worden verkracht door de elite, die zich vooral bezig houdt met feesten en slempen op kosten van het 'klootjesvolk' en het 'Siberie' van destijds (waar de auteur van het boek ook nog enkele jaren heeft moeten doorbrengen vanwege zijn affilatie met een 'staatsgevaarlijke' groep jongeren) bestaat in Nederland uit tal van 'instellingen' en 'inrichtingen,' waar je kunt worden 'opgeborgen'. En net als in het Rusland van toen bestaat er ook in ons land een groep mensen, die de strijd zijn aangegaan met het onderdrukkende systeem. In het boek is er Stepan Trofimovich Verkhovensky, bij ons is er Micha Kat. In het boek is er Nikolai Vsevolodovich Stavrogin, bij ons Martin Vrijland. In het boek Pyotr Stepanovich Verkhovensky, bij ons Wim Dankbaar. Ivan Pavlovich Shatov zou Ton Hofstede kunnen zijn en Alexei Nilych Kirillov Neset Temirci. Adele van der Plas vindt haar evenknie in Varvara Petrovna Stavrogina en Dienie Kars in Lizaveta Nikolaevna Tushina. De groep opereert tegelijkertijd als groep en als een verzameling geïsoleerde cellen, terwijl er binnen de groep steeds weer allianties ontstaan, die ook weer verdwijnen. Er is de voortdurende angst voor infiltranten en verraad en de 'leden' van de groep verdenken en beschuldigen elkaar voortdurend.

Binnen de Russische groep ontstaat een plan, dat wordt gepushed door de man met het meeste overwicht: iemand uit de groep moet worden vermoord. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: de man, die het meest wordt verdacht van verraad en infiltratie kan worden uitgeschakeld en door de moord wordt de rest van de groep tot een hechte eenheid gesmeed, omdat iedereen de wetenschap deelt van de moord. De keuze valt op de excentrieke Shatov, die ook ideologisch een buitenbeentje vormt, omdat hij de weg naar de verlossing vooral ziet in de Russische orthodoxie en niet in allerlei 'hippe' westerse -ismes. Via een list wordt hij van huis weggelokt en laat zich meevoeren in de overtuiging, dat hij een laatste 'klusje' moet opknappen voor de groep. Bij een vijver wordt hij door het hoofd geschoten en gedumpt in het water. Een van de aanwezige leden draait door en begint te schreeuwen als een kudde wolven. Na de moord gaat de leider c.q. moordenaar op weg naar een ander 'lid' met wie hij heeft afgesproken, dat deze op schrift de schuld op zich zou nemen, omdat hij sowieso al zelfmoord wilde plegen. Deze plot heeft Dostojewski overigens ontleend aan de realiteit, want een dergelijke moord vond plaats in Moskou in 1869. De schrijver heeft zelf enkele jaren moeten doorbrengen in een Siberisch strafkamp wegens 'lidmaatschap' van een vergelijkbare club: het hele verhaal ligt Dostojewski dus na aan het hart, net zo na als aan het hart van de vluchteling, die dit stuk schrijft zeg maar, want ook die figureert al bijna 15 jaar binnen een groep van 'revolutionairen'.

Het boek laat zien, dat binnen 'het verzet' altijd sprake is van conflicten, schisma's, ideologische oorlogen, jaloezie, geweld en vaak ook moord. In de oorlog was dat binnen het verzet in Nederland niet anders. Een verschil tussen het verleden en de groep van nu lijkt wel, dat nu bij veel mensen motieven een rol spelen, waarvan vroeger geen sprake leek te zijn: persoonlijke frustratie, kinderlijke jaloezie, pure geldzucht, jammerlijke kleinzieligheid en blinde ambitie. Al deze drives zorgen er voor, dat de 'overkoepelende missie' uit het oog wordt verloren ten faveure van persoonlijke korte termijn doelen. Schrijver dezes wordt al jaren geconfronteerd met iemand, die hem herhaaldelijk letterlijk heeft meegedeeld, 'dat het belangrijkste doel in zijn leven is het kapotmaken van Micha Kat'. Met deze man heeft Kat jaren samengewerkt. Maar deze man is niet de enige, die het aanvallen van Kat als 'hoger doel' lijkt te zien (of te hebben gezien) dan het bestrijden van de 'elite,' die ons leven tot een hel maakt.

Dostojewski wilde de groep zeker niet neerzetten als 'helden' of als oprechte 'wereldverbeteraars'. Eerder had hij precies het tegendeel in zijn hoofd: hij wilde juist waarschuwen voor de schade, die dergelijke desperado's voortgedreven door 'idealen' en 'ismes,' die ze zelf niet eens begrijpen kunnen aanrichten in een traditionele samenleving, die juist zijn eigen wortels, normen en waarden moet koesteren, omdat daarin de enige weg ligt naar vrijheid en geluk. Dat ligt nu anders: de 'incapabele leden' van de groep kunnen nu alleen schade berokkenen aan de groep zelf en de 'gemeenschappelijke strijd'.

Tot slot is er nog een belangrijk aspect aan het boek, dat niet onvermeld mag blijven, juist ook vanwege de enorme rol, die pedofilie speelt in de strijd tegen de 'elite'. De eerste uitgevers van het boek censureerden een hoofdstuk, waarin een van de belangrijkste leden van de groep tegenover een monnik bekent een 11 jarig meisje te hebben verleid en verkracht. Vervolgens heeft hij rustig zitten wachten en luisteren, toen dat meisje zich ophing. Het verhaal wordt in weerzinwekkende details opgedist. In de huidige edities is dit hoofdstuk natuurlijk gewoon opgenomen. Deze 'pedo' vertelt erbij, dat hij zich uit wroeging voor deze misdaad heeft willen straffen door te trouwen met een mismaakte en geestelijk gehandicapte vrouw. Wat dreef, inspireerde de schrijver hier? Het meest waarschijnlijk is, dat hij dit heeft opgenomen om een ultiem contrast te creëren tussen wat 'wereldverbeteraars' en 'revolutionairen' uitdragen naar de buitenwereld en wie ze werkelijk (kunnen) zijn. Dit speelt thans weer in extreme vorm in de 'Oxfam schandalen' rond 'hulpverleners,' die in werkelijkheid smerige perverts blijken te zijn. Hiermee zien we opnieuw de kracht, de waarde, de wijsheid en het 'voorspellend vermogen' van wereldliteratuur, die thans helaas niet meer wordt geproduceerd."

Zojuist een oproep geplaatst op Facebook: "Het moet en kan anders lieve mensen! Ga in jullie Kracht staan opdat we het roer kunnen omgooien naar een wereld van Liefde en Harmonie ❤️ Namasté."

Heb alleen met mijn bedrijf en webshops een groot probleem gehad, wat ik graag zo snel mogelijk wil oplossen. Heb altijd al mensen proberen te helpen en heb Gerechtigheid en onze Vrijheid als mens zeer hoog in het vaandel staan. Ik ben al een tijdje aan het broeden op iets. Dat ga ik nu eens uitwerken. Voor eens en altijd duidelijkheid!

11-01-2021

Sinds een paar dagen weer contact gekregen met een oude bekende van mij. Hij is nu 62 jaar en fan van paarden en ijzeren rossen (motoren). Ik deel deze interesses ook, vandaar onze verbinding. Hij blokkeerde mij een paar jaar geleden op Facebook, omdat hij mij een fantast vond. Dat vind hij nu nog steeds trouwens. Is niet erg, ik ben het gewend. Ben al vaak bestempeld, voor van alles en nog wat.

Veel mensen kunnen nu nog niet ontwaken, daar is hij er één van. Ook hij is erg geconditioneerd (gehersenspoeld en geïndoctrineerd) door zijn geloof en opvoeding. Echter beseft hij dat zelf (nog) niet, zoals heel veel andere mensen.

Gisteren kwam ik op Facebook op de tijdlijn van John Baselmans terecht. Ik ben al een aantal jaar bevriend met hem en toen zag ik dat hij een zeer interessant boek had geschreven in 2019. De titel luidt: "Het lang verborgen geheim". Ik maakte daar ook een blog over. Die kun je lezen wanneer je de link ervan volgt. Het boek is gratis te downloaden als PDF-file. Altijd fijn voor mensen met een smalle beurs.

Link ► https://www.freedom-for-all.com/l/het-lang-verborgen-geheim-geschreven-door-john-baselmans/

John Baselmans schreef reeds bijna 100 boeken, of mischien zelfs al meer. Ook over het Koningshuis. Ga hem maar eens volgen, dan gaat ook U ontwaken. Mits U dat wil uiteraard. Mijn moeder wilde vanmiddag, na mijn uitleg wat er in dat boek staat geschreven, dat boek niet lezen. Want zegt ze, ze heeft nog voldoende boeken die ze eerst nog wil lezen. Oke dan. Geen interesse dus in een belangrijk puzzelstukje van de grote puzzel van John Baselmans. Ik kan dat soms echt niet begrijpen. Zucht. Ook voel ik weer een vorm van tegenwerking van mijn moeder. Dat is niet de eerste keer.

In plaats dat ze zegt: "Oh wat interessant" krijg ik weer een negatieve lading over mij heen. Dat doet ze al zolang ik haar ken. In mijn jeugdjaren heb ik hier heel veel moeite mee gehad. Haar afwijzen, negatief reageren en niet willen meegaan in mijn flow. Nou, ik heb er heel wat tranen om gelaten in het verleden. Mijn ex-partner is hiervan op de hoogte, waar ik ooit mee trouwde. Heb toen ik een jaar of 21 was een keer een gesprek met haar daarover gehad, in het bijzijn van mijn vader en mijn ex-partner. Dat ze kon veranderen hierin en ik anders niet meer zou komen. Heb in de tijd dat ik een jaar of 16/17/18 jaar oud was tegen een burn-out aangezeten. Of hoe benoem je dat nog meer? Overspannen? Ja, dat is het juiste woord. Ik vraag me weleens af hoe dat gedrag van iemand ontstaat om zo om te gaan met je eigen dochter. Wie het weet mag mij mailen.

Hoor zojuist dat de geldautomaten er misschien mee gaan stoppen om geld uit te geven en om te kunnen pinnen. De website (platform) van parler staat nu ook op zwart. Houd dit in de gaten mensen. Haal anders voloende cash in huis, zodat je straks boodschappen kunt blijven halen. Reken er dan ook op dat er chaos kan ontstaan, doordat niet iedereen met cash geld kan betalen.

Heb het al vaker geschreven, ik ben geen profeet, maar wel een boodschapper.

De blinde helderziende Baba Vanga voorspelde een turbulente 2020 volgens heel veel nieuwswebsites. Wel heel apart wanneer je even googelt dat heel veel kranten een artikel over haar schreven.

Baba Vanga is ongeveer 100 jaar geleden geboren en in 1996 overleden, was volkomen blind en een fiks deel van haar voorspellingen zijn uitgekomen. Enkele voorbeelden daarvan zijn 9/11, de tsunami in Azië in 2004, klimaatopwarming en de opkomst van ISIS. Wanneer je er meer over wilt lezen kun je de onderstaande link volgen.

https://gfcnieuws.nl/2019/12/blinde-helderziende-baba-vanga-voorspelt-een-turbulente-2020/

Woensdag 13-01-2021

Okay, ik weet en besef wanneer ik elke dag een stukje zou schrijven en volgers op de hoogte zou houden met een korte nieuwsbrief en link dat ze snel kunnen doorklikken. En dat ik daardoor veel meer lezers zou kunnen krijgen. Is dat voor nu belangrijk denk ik dan? Aan de ene kant wel. Echter heb op de website waarop mijn boek staat weinig bandbreedte. Dus technisch gezien zijn veel volgers op dit moment niet eens mogelijk.

Wie dat echter wil vermogelijken voor mij, voor de volgers en het grote goed (collectief bewustzijn) mag en kan zich melden bij mij. De kosten hiervoor zijn eenmalig € 181,36. Dan heb ik een jaar lang onbeperkte bandbreedte en kunnen bij wijze van spreke duizenden bezoekers dagelijks mijn updates in mijn boek lezen. Ik hoop eigenlijk diep in mijn hart dat iemand dit mogelijk maakt voor mij, dan kan ik er hier ook met volle power tegenaan. Zo ik dat ook reeds dagelijks op mijn blog doe. De onbeperkte bandbreedte op mijn blog heeft trouwens ook iemand mogelijk gemaakt voor mij. Ik ben haar eeuwig dankbaar hiervoor. Met de overige donaties en het geld wat over was heb ik deze website in de lucht gekregen. Diegenen ben ik daar ook eeuwig dankbaar voor.

Resumerend, wanneer iemand mij wil helpen de bandbreedte van deze website onbeperkt te krijgen zal ik ook eeuwig dankbaar zijn. Ik zal dan de factuurgegevens doorgeven, dan kun je de factuur eventueel zelf overschrijven naar het desbetreffende banknummer. Ik heb eventueel ook nog andere opties die bespreekbaar zijn.

Dat dus, zo dat is er uit. Iedere keer maak ik een stapje verder richting mijn doel. Dat mensen massaal gaan ontwaken en dat ze zichzelf kunnen informeren door het lezen van mijn boek en mijn blogs. Belangrijk hierbij is dat mensen een stukje herkenning krijgen bij zichzelf, waardoor ze veel sneller zullen gaan ontwaken. Het gaat namelijk om die ene trigger die hen aanzet tot onderzoek.

Ondertussen kwam mijn partner er even tussendoor dat Micha Kat momenteel (vandaag in een podcast, nu nog LIVE) zoveel ophef maakte over Wim Visscher, dat Micha bewijzen wil zien wat Wim Visscher beweerd over Trump en de militaire operatie. Volgens Wim Visscher krijgt hij deze info door van Charlie Ward. Ik geef Micha hierin groot gelijk, want wat als er toch een enorm groot dubbelspel met ons gespeeld wordt?

Ik houd echt met alles rekening! Daarom staat er onder mijn beide websites niet voor niets het volgende zinnetje: "Alle rechten voorbehouden 2021." Hans Meyer maakte daar eergisteren een vlog over. Over de informatiestroom die op ons toekomt en wat we daarmee wel of niet kunnen doen. Ook Hans begrijp ik hierin. Hans volgt Gods woord, de Bijbel. Echter moet je wel kennis hebben hoe je de Bijbel dient te interpreteren. Dat is ook nog een dingetje.

Zelf doe ik elke dag nog steeds onderzoek naar ons aardse bestaan. Vanmorgen kwam Nicola Tesla op mijn pad. De cijfers 3, 6 en 9 zijn de sleutel naar het Universum las ik vanmorgen op een meme (afbeelding met tekst). Ik weet niet meer hoe ik op Nicola Tesla stuitte vandaag. Het stond ineens op mijn scherm van mijn laptop. Zijn naam en uitvinding ken ik al langer als vandaag. Mijn tip aan jou nu, ga bij interesse dat ook eens goed en grondig onderzoeken. Zodat ons collectieve bewustzijn verder groeit naar een 5D wereld.

Ik ga trouwens straks even een blog maken over Nicola Tesla op mijn website https://www.Freedom-for-All.com en drop daar alle info in die ik vandaag tegenkwam over Tesla. Het schijnt zo te zijn dat Trump de kennis van Tesla heeft verkregen door een oom van Trump, die de informatie later bij Tesla weghaalde nadat Tesla was vermoord. Of dit verhaal klopt weet ik niet. Maar het zou zomaar kunnen.

Zojuist maakte ik mijn mailbox open en las het volgende:

Beste Dienie,

Morgenochtend gaan we in een live uitzending uitvoerig aandacht besteden aan de zaak Bodegraven. O.a. ooggetuige Joost zal aanwezig zijn en we zullen laten zien hoe er diep- en verregaande connecties zijn met hooggeplaatste autoriteiten die zelfs tot op heden dit land in hun duivelse greep houden.

BEKIJK KANTELPUNT BODEGRAVEN VIA DEZE LINK NAAR ONZE SITE WAAR OP DONDERDAG 14 JANUARI ROND 10.00 UUR BEKEND WORDT GEMAAKT WAAR DE UITZENDING TE ZIEN ZAL ZIJN:

>>>BEKIJK KANTELPUNT HET VERHAAL VAN JOOST LIVE HIER<<<

Best shocking natuurlijk wanneer je hier nog nooit iets over hebt gehoord.

Ben bezig met een inhaalslag om mijn website Freedom for All dot com te vullen met artikelen waardoor mensen getriggerd worden om te ontwaken. Mijn eerste website VOLK WORDT WAKKER is helaas offline gegaan. Echter alles heeft een reden, dus dat ook. Ik weet dat ik vaak boos ben geweest, omdat veel mensen het niet eens lijkt te interesseren wat er momenteel gaande is. "Go with the Flow" denk ik nu steeds vaker. Morgen ga ik een blog maken over Ans Hoornweg bedacht ik me zojuist. Zij publiceert veel over buitenaardse wezens, Ufo's, Moederschepen en andere planeten. Hoewel het nu al 02.00 uur in de nacht is schrijf ik morgen, haha. Ach... Ik ga nu eerst maar even een paar uurtjes slapen, dan kan ik er morgen weer fris tegenaan.

14-01-20121

De eerste drama's na het vaccineren komen boven.

Een paar dames hebben onverklaarbare schokkende bewegingen met heel hun lichaam. Dit gaat continue door. Een andere dame is 6 uur na de vaccinaties gestorven. Dit zijn geen complottheoriën, dit is helaas de bittere waarheid!

LAAT JE NIET VACCINEREN = LAATSTE WAARSCHUWING !!

Iemand schreef mij:

Ik ben ook nog met een onderzoek bezig. Een collega van mijn vriend, daar een goede vriendin van, die heeft haarzelf ook laten 'vaccineren'. Ik weet geen leeftijd of haar fysieke gesteldheid (van voor de 'vaccinatie') van de desbetreffende dame niet, maar enkele dagen na de afspraak, is ze vanaf haar middel verlamd geraakt.
Ik wil het verhaal van die dame nog zwart op wit zien te krijgen.

Bye for Now, Dienie

16-01-2021

Walter (de broer van de zanger van Blof), opperde gisteren in een langdurend audiogesprek met mij, waarom schrijf je er niet een boek over? Over wat je allemaal weet over het satanische en pedofielen netwerk in Nederland? Tja, misschien wel een goed idee inderdaad. Door mijn contact met Bart van Well heb ik veel info verkregen. 

17-01-2021

Van een FB vriendin hoorde ik dat Bart van Well de deur had ingetrapt bij Demmink. Ik heb de video op youtube gezet, maar werd na bijna 3.000x bekeken te zijn geweest verwijderd door youtube. Ik zag in een video dat Micha Kat ook al eens langs Demmink z'n adres was gereden en Demmink wat persoonlijke vragen had gesteld toen hij uit z'n voordeur stapte. Kat vroeg of Demmink een pedo was. Demmink zei niets, stapte achterin in de klaarstaande auto en hield de krant voor zijn gelaat toen Kat door ging met vragen stellen. Vervolgens reed de auto weg.

Dinsdag 19-01-2021

Zojuist las ik: Oproep voor een BB (Burger Bescherming). De politie werkt niet meer voor de burger. Nu moeten wij onszelf gaan beschermen!

Ben benieuwd hoe de komende dagen zich gaan ontvouwen. Het is best spannend, wanneer je aan de ene kant weet dat GESARA uitgerold wordt en ons een gouden tijdperk staat te wachten en anderzijds dat er nu veel mensen worden gevaccineerd, of liever gezegd geïnjecteerd worden met een voor ons onbekend goedje waarvan ik al heel veel slechte berichten over heb gehoord. Mensen sterven binnen een paar uur of een aantal dagen en weer anderen krijgen enorme neurologische problemen, onwillekeurijge schokbewegingen die niet meer op lijken te houden. Dit is te danken aan de agenda van de oude nazi's (Agenda 21). Op dit moment vindt er een grote genocide plaats op de wereldbevolking. Ofwel het uitmoorden van de bevolking. Het zou je kind, zus, broer, vader, moeder, Oma of Opa of anderzinds maar zijn die hiervan betroffen is.

Beterschap, sterkte, gecondoleerd en R.I.P. voor alle getroffenen en slachtoffers van de genocide.

Vrijdag 22-01-2021 - Een stukje uit mijn boek: Go with the Flow ❤️

Link boek ► https://www.dieniekars.nl/boek/

Er is veel gebeurd de afgelopen dagen. Biden is zogenaamd plechtig ingewijd president van Amerika, echter klopt er heel veel niet. Er komen steeds meer bewijzen naar boven. Het was slechts een grote show (een toneelstuk) wat er werd opgevoerd. Dit alles is te beluisteren in de 40 minuten lange podcast van Wouter Raatgever, Joost en Micha Kat van 21-01-2021. Podcast ► https://youtu.be/ZZmCEDBX5Gc

Doordat ik elke dag blogs schrijf raad ik een ieder dagelijks aan mijn website te bezoeken en te kijken wat ik heb gepubliceerd. Tip: Voeg deze website ook toe aan je favorieten, zodat de website makkelijk terug te vinden is. Zodat jij op de hoogte blijft en andere (nog niet ontwaakte) mensen wederom kunt informeren. Dat laatste is heel erg belangrijk, omdat veel mensen nog niet zijn ontwaakt in de nachtmerrie waarin ze leven. Ik schrijf over veel verschillende onderwerpen, om de bevolking zo breed mogelijk te kunnen informeren. Vaak gaan mensen pas onderzoek doen wanneer ze getriggerd worden. Dat is ook de reden dat ik heel verschillende onderwerpen behandel. In de afgelopen jaren heb ik al veel mensen laten doen ontwaken of verder laten doen ontwaken.

Mijn blogs (website) ► https://www.freedom-for-all.com/

Dit is trouwens ook mijn Missie op onze Aarde: De bevolking informeren!

Daarbij heb ik een heel groot Geluk, ik vind het enorm leuk om te doen (en voorlopig te blijven doen), zolang de bevolking nog niet is ontwaakt. Daarna wil ik de echte geschiedens van de Aarde en de Mensheid gaan onderzoeken. Nog heel wat te doen dus... En ja, ik wil graag 1.000 jaar oud worden, dus tijd genoeg!

Houd Allen moed, Trust the Plan of God!

God bless you All.

24-01-2021

De laatste dagen heb ik weer verschillende blogs (artikelen) geschreven. Ze worden goed gelezen, dat kan ik zien aan de dagelijkse statistieken in de backoffice. Ik krijg van sommige mensen erg mooie reacties wanneer ze een donatie hebben overgemaakt. Iemand schreef bijvoorbeeld: "Dank voor de tomeloze energie en het delen van uw kennis. Keep up your spirit! ". Van deze persoon kreeg ik 25 euro.

Ja, ik kan alleen maar dankbaar zijn dat mijn artikelen gewaardeerd worden en ook gelezen. Dat is ook de reden dat ik het volhoud, iedere dag maar weer om mensen te triggeren om te ontwaken of om ze verder te laten doen ontwaken. Dit doe ik al zeker meer dan 8 jaar. Ik weet dat dit keihard nodig is, om mensen bewust te maken in welke schijnwereld (matrix) ze eigenlijk leven. Het paradijselijke leven op aarde is door een stelletje duivelaanhangers onzichtbaar gemaakt. Langzaam komt het besef nu naar boven dat het ook anders kan en anders moet. Daarom ga ik door, totdat er een Ommekeer komt. In Amerika hebben ze de Ommekeer al gemaakt. Er hoeft daar geen inkomstenbelasting meer te worden betaald. Als je wilt weten hoe het nu precies zit lees je deze blog ► https://www.freedom-for-all.com/l/20-01-2021-is-de-nationale-vrijheidsdag-van-amerika/

Mijn beide Facebook accounts 'Dienie Kars' en 'Dienie Wakker' zijn sinds eergisteren (22-01-2021) eind van de middag uitgeschakeld door Facebook, dus ook al mijn pagina's en groepen. Erg jammer, alles weg! Gelukkig had ik nog een nieuwe beheerder aangesteld in de GESARA Bataafse Republiek groep. Die groep draait nu gelukkig door op Facebook, zodat mensen (verder) geïnformeerd kunnen worden.

Blijven ademen Dienie en "Go with the Flow ❤️ " houd ik mijzelf steeds voor... Dat doe ik dan ook...

Mijn laatste topic wat ik schreef in het account van 'Dienie Holland' luidt: "Dans, zing, schilder, schrijf, wees creatief in alles wat je doet en je zult leren om dit zogenaamde gebrek aan vrijheid te overleven."

Houd vooral je eigen energie hoog door aan leuke dingen te denken, waarbij je vanzelf gaat (glim)lachen. Dat is "Het geheim van de Smit", echt waar! Op deze manier kun je overleven in je hoofd. Nu ik dit opschrijf denk ik aan Caspar Zwart. Hij zit midden op het Malieveld in Den Haag onder een zelfgemaakt tentje van paraplu's. Hij zit daar al vanaf 26-12-2020 een stilte protest te houden, hij noemt het zelf een hongerstaking. Ik zal op Facebook eens kijken hoe het hem is vergaan de afgelopen dag (gisteravond) dat de avondklok voor het eerst werd ingevoerd door dat duivelsgebroed in Den Haag.

Heb nog wel een Facebook account met de naam 'Dienie Holland', echter mag ik van Facebook niets schrijven, dus dat schiet niet erg op. De censuur wordt steeds hoger en hoger. Ook het account van Eric (mijn partner) is trouwens uitgeschakeld, die heeft nu ook een ander Facebook account waarmee hij actief is. Hij kan en mag wel schrijven. De link is ► https://www.facebook.com/eric.heiningen.7

Wat ik nu ga doen? Een kopje koffie drinken, lekker!

En daarna van dit stukje wat ik in mijn boek schreef, een mooie blog maken...

Wanneer ik aan al die T-shirts en Baseballcaps denk die ik wil gaan verspreiden in de hele wereld, word ik heel erg blij en vrolijk... De afbeelding kun je straks in mijn blog zien op mijn website ► https://www.freedom-for-all.com/

I love my Life, ondanks dat ik geen job of uitkering heb...

Ik kan schrijven zoveel als ik wil, en dat doe ik dan ook...

Met plezier!

Tiet vur un bakskuh leut...

Zondag 31-01-2021

Soms heb ik het woord sodeknetter in mijn mond. Wanneer? Op de momenten dat ik weer iets bevestigd krijg of wanneer er weer een nieuw feit boven water komt.

Vannacht publiceerde ik de navolgende blog over JFK (Sr.) ► https://www.freedom-for-all.com/l/jfk/

Het valt me op dat ik mij steeds meer ga loskoppelen van Facebook en andere social media. Om uiteindelijk mijn eigen ding (weer) te kunnen gaan doen. Het uitdragen van kennis en mijn boodschap voor de bevolking. To set you Free! Om uiteindeijk als Vrij Mens te kunnen gaan leven met daarbij Liefde en Harmonie hoog in het vaandel te hebben staan.

Iemand vroeg mij gisteren of ik nog contact heb met Micha Kat. Dat contact staat nu op een laag pitje, daar ik al een tijdje met een laptop aan het werk ben waar geen skype op zit. De verleiding om dan even te skypen is dan een stuk minder groot geworden. Zoals je kunt lezen op mijn website ben ik als een open boek.

O ja, ik kwam gisteren nog een Twitterbericht tegen van Micha Kat die als volgt luidde:

"Hey Wim... Je bidt elke dag 'tot God' maar Joost Knevel als victim van sado-pedo-netwerken vind je niet interessant... Je prostitueert je daarentegen wel voor een mafia-miljonair in Marbella! SO FAR FOR YOUR FAITH! Misbruikte kinderen interesseren je niet. PRAY ON WIM!"

Zie link ► https://twitter.com/drsmichakat/status/1355627934388772872

De vraag is nu of dit klopt met de waarheid wat Kat scandeerde...

Ik vind het nogal iets om zoiets te durven Twitteren Micha, mits het een waarheid is. dan wordt het natuurlijk een heel andere verhaal.

Maandag 01-02-2021

Je kunt praten als brugman, mensen willen niet luisteren. Vanmiddag sprak ik een dame van 50 jaar. Ze was overtuigd dat als ze werd gevacinneerd ze geen corona meer ging krijgen. Bovendien had ze al 2 longontstekkingen gehad in het verleden, dat wilde ze geen derde keer overkomen. Mensen zijn totaal niet op de hoogte blijkt wel weer. Ondanks wat ik zei ging ze dat vaccin toch nemen. Ik zei dat ze dan in moet calculeren dat ze een kans heeft dat ze het niet gaat overleven of nare bijwerkingen ervan kan gaan ondervinden. Dan haalt ze allerlei andere gebeurtenissen aan en dat dit de reden is dat meent het vaccin te moeten nemen.

Vanavond las ik op een website het volgende:

Zorgmedewerker trekt aan de bel: '3 overlijdens binnen 48 uur na Pfizer-vaccin'

Zie website ► https://www.ninefornews.nl/zorgmedewerker-trekt-aan-de-bel-3-overlijdens-binnen-48-uur-na-pfizer-vaccin/begin

Ja, ik maak mij echt grote zorgen over wat er zich gaat voltrekken in de wereld, een genocide op de wereldbevolking die zijn weerga niet zal kennen. En dit is nog maar het begin wanneer dat addergebroed niet tijdig gestopt wordt. In de onderstaande link kun je wellicht wat meer achtergrond lezen wat er nu gaande is.

https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/ruimteschip-aarde-en-de-q-ontmaskering/

Zojuist las ik op Facebook: Mensen heeft Rutte jullie hersens weggezogen na al die persconferenties? Kunnen jullie niet meer zelf nadenken wat goed is en wat slecht? Overal staat de slogan GREAT RESET.

Verwissel dit alsjeblieft niet met de GREAT AWAKENING van Trump die aangekondigd is op 4 maart 2021.

Wanneer de GREAT RESET wordt doorgezet zal dit vele mensenlevens gaan kosten. Deze agenda wordt geleid, vaak door lichamen, afkomstig van mensen die hun ziel hebben verkocht in ruil voor macht, roem en/of rijkdom, of lichamen van mensen, die verslaafd zijn geraakt aan drank en/ of drugs. Ze houden van marteling en moord, en zijn pure sociopaten, bekwame acteurs en leugenaars. 30% Van de mensheid hier, zijn èchte mensen afkomstig uit de oorspronkelijke wereld, met menselijk DNA. De resterende 70%, bestaat uit klonen of andere beschavingen. De meeste mensen hier, zijn nooit eerder vrij geweest en weten niet beter. 

Bron ► https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/ruimteschip-aarde-en-de-q-ontmaskering/

Mijn tip aan jou is door te lezen wat ik je aanreik, zodat ook jij gaat begrijpen in welke wereld we momenteel leven. Zodat we kunnen dan denken en handelen in oplossingen.

01-02-2021

Heb heel veel nieuwe vriendinnen en vrienden gekregen de afgelopen jaren. Althans, zo voelt dat wel voor mij. Ik ben daar echt superblij mee. Heb nog een paar oude paardenvriendinnen over van vroeger. De vriendschap die ik had met een oude jeugdvriendin vanaf mijn 4e of 5e levensjaar heb ik toen ik een jaar of 25 was op hold gezet vanwege haar enorme manipulatieve gedrag, neurose en smetvrees. Ik had er even geen zin meer in om naar haar pijpen te moeten dansen wanneer zij dat wenste. Wanneer ik hier over schrijf merk ik dat ik daar ook wel een boek over kan schrijven. Dit zal voor jullie zeker wel herkenbaar zijn, dat bepaalde mensen veel indruk of herinneringen in je leven hebben achtergelaten.

Veel mensen die ik persoonlijk ken hebben zich in de afgelopen jaren ont-vriend op mijn Facebook. Ook een goede vriend van mij die zelfs ooit met mij wilde trouwen. Ze wilden of konden schijnbaar niet langer meer bevriend met mij zijn, nadat ik een jaar of 7 geleden actief ging schrijven over het nep Koningshuis, de illuminati, satanische rituelen en de duivelse wereld waarin we leven.

De aanleiding om nu over vriendinnen en vrienden te schrijven was, omdat ik zojuist een artikel tegen kwam van Marijke Holmes. Een grote schat, die haar frequentie heel mooi hoog weet te houden. Althans zo komt ze bij mij door. Of dat werkelijk zo is zal ik haar eerst hierover moeten aanspreken. Zo had ik trouwens nog iemand op de nominatie staan om vriendin mee te worden, echter dat heeft zich inmiddels erledigt. Er waren nogal wat struikelblokken die in de weg lagen om het contact in harmonie te kunnen onderhouden.

Zie nu pas de afbeeldingen die Marijke Holmes bij haar artikel had geplaatst, WoW. Ik maak er gelijk ook maar even een blog over aan en zal de link straks hier neer zetten.

Marijke Holmes schreef in een groep "Kruiden en hun magische werking" op Facebook het volgende:

"Dubbele getallen zíen".

Zie ► https://www.facebook.com/groups/225844424202313

Hoeveel bosheksen en of kruidenvrouwtjes, magiers zien er hier dubbele of gespiegelde getallen zoals 11:11 22:22 23:32 enz op de klok of nummerplaten kassabon enz of midden in de nacht wakker worden om 3:33 4:44 5:55?

Want word steeds naar deze groep getrokken om er velen bewust te mogen maken dat dit geen toeval is. Jullie zien deze getallen niet voor niets. En ja velen van ons waren heksen in vorige levens vandaar jullie naar de kruiden uit de natuur grijpen. Jullie herinneren je de kracht van de planten.

Werk samen met je gidsen die jullie de dubbele getallen laten zien op het juiste moment, want dat is geen toeval. Jullie zijn de uitverkorenen die elkaar weer mogen leren met kruiden te gaan werken om zo de mens te helpen met helen. En die zijn hard nodig als de "pandemie" verdwenen is en er velen in shock verkeren en geholpen mogen worden. Een normale dokter zal niet weten wat te doen zonder de pillen. Maar jullie wel met de natuurkracht van plantjes en kruiden...

Let op je getallen, jullie gidsen staan klaar om jullie de weg te wijzen. Schrijf hier je getal of lees mee. Ik zet op deze topic de info voor getallenzieners zodat ik dit niet telkens in pb hoef uit te leggen. Dat kost heel veel tijd.

Liefs Marijke Holmes van de getallen.

Getallen zien die jou opvallen, 11:11 22:22. 23:32 4:44 enz.

Let op je gedachtes bij het lezen van de betekenis van de getallen, en het zien van terug kerende (dubbele, gespiegelde) getallen. De situatie waar je aan moet denken als je de betekenis van het getal leest... (*dus niet de gedachte als je het getal ziet maar de gedachte die je krijgt op het moment dat je de betekenis van het getal leest)... Met die situatie heeft het getal te maken. Aan die situatie mag je meer aandacht geven en/of oplossen en loslaten. Zo krijg je meer rust in je hoofd en wordt je leven lichter. Je verhoogd zo ook je frequentie (trilling) en je zal daarom ook andere situaties van hogere trillings energie aan gaan trekken. Iedereen zendt namelijk frequenties uit naar het universum die dan ook weer die frequentie trilling naar je terug sturen. Word je blij van binnen dat je dubbele getallen ziet, des te vaker je ze gaat zien. Engelen vinden het super leuk om jou blij te maken. Nu hoef je echt niet elk nummer op te zoeken hoor, want je krijgt ze de hele dag door (betekent dat je goed bezig bent en op je pad loopt, synchroon.

Het is de kunst om het getal dat je telkens tegenkomt, een keer of 3 per dag, opzoekt (Kan ook een gewoon getal zijn bv 786 )... Daar zit namelijk een boodschap in. Iets wat te maken heeft met een levensles waar je waarschijnlijk net in zit of dat nog komen gaat. Zo vang je je lessen beter op en blijft je ego rustig. (Je bent dan bewuster met omgang van je les, en zal eerst denken en dan praten).

Een grote les voor de mensheid is leren het ego rustig te houden. Zo verander je van een pittig vrouwtje/mannetje in een wijze vrouw/man (eerst denken dan doen). Je gaat daardoor andere mensen om je heen aantrekken (mensen die op dezelfde trilling (frequentie) leven als jij. Mensen waar jij je dan echt prettig bij voelt. Mensen waar jij blij van wordt. Zo verhoog je ook meteen je flow. Je gaat dan meer genieten en trekt ook andere (hogere trillings) gebeurtenissen aan. En natuurlijk schiet je nog wel eens terug in je oude gewoontes.

Maar zodra je dat merkt, sta dan even stil en ben daar bewust van. Vergeef jezelf en ga weer verder. Als je deze getallen minder ziet dan is er misschien wel even een wat rustigere periode voor jou aangebroken.

Dan gebeurt er wat minder en ben je minder aan het veranderen van koers. Ineens komt er dan een soort transformatie in jou dat wil veranderen van koers. Dan zal je weer meer synchroniciteit gaan zien om je heen door middel van deze tekens, getallen, veertjes enz.

Wees lief voor jezelf  🙏 💖 😇

Liefs Marijke Holmes 😇 🙏 💖

04-02-2021

Spannende dag morgen volgens de berichtgevingen. Ik wacht rustig af...

Ondertussen verspreid ik info die ons helpt te bevrijden van de satanisten op onze Aarde.

Veel mensen verkeren nog in een diepe coma slaap, in slaap gesust door de jarenlange indoctrinatie en propaganda van de (r)overheid middels de mediakanalen, de kerk en het onderwijs. De hersenspoeling door de duivel heeft bij veel mensen uitstekend gewerkt en z'n doel getroffen. Veel mensen smeken zelfs of ze de dodenspuit mogen hebben. In deze wereld leven we momenteel. De wereld wordt geleid door valse leraren, valse herders en valse profeten.

Ik hoop dat de bevolking door mijn dagelijkse blogs (artikelen) op mijn website www.freedomforall.com snel gaan ontwaken en verder gaan ontwaken. Het is keihard nodig, want we staan op het punt om compleet uitgeroeid te worden.

Ben nog aan het onderzoeken of er een plasma event komt in het jaar 2022. Wanneer je je onder de 1500 meter bevindt van de zeespiegel schijn je het niet te gaan overleven.

06-02-2021

Het leukste en mooiste product wat ik medio 2010 tegenkwam in mijn branche is de theemuts en de theebeurs. Deze zijn nu te koop op de website die ik onlangs maakte. Heb ze in het verleden echt naar alle uithoeken van de wereld toegezonden, in verschillende motieven en ook met batik stof. Echter ben ik hier nu niet zo heel actief mee bezig, daar andere zaken nu even belangijker zijn, namelijk waarheidsvinding. Echter is het ook voor mij belangrijk om af en toe ook leuke dingen tussendoor te doen, ter afwisseling waar ik vrolijk van word. Dus dat is nu ook beter in balans. Hierbij de link van de website ► www.detheetantes.nl. In de toekomst wil ik de buitenstof van de theemutsen en theebeurzen voorzien van een eigen stof met een mooie of goede boodschap erop gedrukt of erin geweven. Dit is afhankelijk van de productie welke techniek er dan gebruikt kan worden. Maar dat even terzijde.

Heb het op dit moment behoorlijk druk, doordat ik in een korte tijd heel veel wil doen. Bijna al mijn tijd en energie die ik op een dag beschikbaar heb steek ik in mijn Missie, namelijk het informeren van de bevolking.

Ik heb een groot geluk, dat ik dit ook nog eens heel graag doe, informatie delen. Dan houd je het ook langer vol. Heb in de loop der jaren erg veel info verzameld en inzichten gekregen, heb daarom al veel onderwerpen de revue laten passeren. Ik vind het belangrijk dat diegenen die mij lezen over veel verschillende onderwerpen geïnformeerd worden.

Veel mensen zijn mij daar erg dankbaar voor en ik ben blij dat zij dat zijn. Dat geeft mij weer extra kracht en moed om door te gaan.

07-02-2021

Vanmorgen schreef ik 2 topics (berichten) op Facebook met mijn Duitse account "Dienie Holland".

Het eerste luidde als volgt: Het lijkt er sterk op dat ik weer VRIJ mag schrijven op Facebook!

Wat een feest 🥳 🥳 🥳

Gelukkig heb ik nu mijn eigen websites, ik schrijf dus gewoon verder wat mij te binnen schiet of wat ik voorbij zie komen. Zojuist schreef ik het volgende op mijn website:

LANDSGRENZEN

Gisteren las ik iets over landsgrenzen, dat dit ook een tool is van het verdeel en heers systeem. Bij sommige landen kun je het nog goed terug zien. Er is eenvoudig een recht stuk land afgebakend als zijnde een landsgrens. Het viel mij al eerder op. Op deze manier kun je ook de ontwikkeling volgen die zich in ons verleden voltrok. Want in welke periode zijn de lansgrenzen gemaakt?Van daaruit vloeide zeer waarschijnlijk de landsvlaggen voort, eigenlijk is het best simpel om bepaalde ontwikkelingen te verklaren. Wat te denken van familewapens? Werd daarmee een stuk land gekaapt waarbij bepaalde eigen regels golden? Hoe zijn die eigenlijk ontstaan? Best interessant om eens te gaan onderzoeken.

Vroeger schijnt er een Oude Wereld orde te zijn geweest, nu wordt er gesproken over een Nieuwe Wereld Orde.

Weleens gehoord van Tartaria?

T-SHIRTS MET EEN BOODSCHAP

Tegenwoordig verkoop ik T-shirts met een boodschap, ik ben hard bezig om mijn eigen leven weer op poten te zetten. Ik bedank hierbij een ieder die dit mede mogelijk heeft gemaakt, op welke wijze dan ook. Had erg veel moeite in het verleden om Donaties aan te nemen voor hetgeen ik dagelijks doe: De bevolking informeren.

Heb me de laatste tijd opengesteld voor het ontvangen van Donaties. Dit verschafte mij mogelijkheden om een eigen website te beheren met een brede streaming. Ik voel me een Dankbaar mens.

Veel mensen worden straks met de keiharde waarheid geconfronteerd. Je kunt ze alvast triggeren door een T-shirt bij mij te bestellen met de tekst "TAKE THE RED PILL" en vervolgens aan te trekken. Klik op het onderstaande T-shirt, dan kom je automatisch in de websop.

Fijne dag allemaal, ondanks de vele sneeuw.

Blijf in je eigen Kracht en houd vooral je frequentie hoog, dan kun je ook veel beter nadenken, is echt zo!

Wees creatief en denk aan leuke en mooie herinneringen of luister naar mooie muziek.

God bless you All ❤️

09-02-2021

NB. De tekst hieronder oer Caspar, Lucas en Nico wil ik nog even ordenen en verder onderzoeken, ik weet niet of ik dit laat staan, Dienie.

Ik (Dienie) schreef op Facebook:

Wat wanneer er op 1 dag 4 miljoen mensen op het Mailieveld staan omdat ze eindelijk in de gaten hebben gekregen dat Den Haag een grote toneelclub was die verantwoordelijk was voor al hun ellende? Wat dan?
Ik ondersteun daarom deze gedachte van Caspar Zwart, ook al is het voor u misschien (nog) een utopische gedachte!

Ook ik heb er mijn Gedachtekracht opgezet, zou jij ook moeten doen. Wanneer we dit allemaal gaan doen gaat dit vanzelf manifesteren 🙏❤️ 🌈

Caspar Zwart wordt momenteel erg gedemoniseerd door verschillende mensen. Waarom toch? Ook ik werd door het dragen van een hangertje met een hartje eraan gedemoniseerd, waarmee ik iets heel anders associeer. Waarom? Omdat het duister niet wil dat wij ons Licht gaan laten schijnen. Heel simpel... Het duister werkt door deze getraumatiseerde mensen heen, die ons demoniseren. Waarom dat kan? Omdat zij hun poorten open hebben staan voor argonten (negatieve energiën).

Nico Vermeer schreef:

Ach laat ze die slapers, schapen en trollen. Wat weten zij nu van wakker zijn? Gisteren gekkies, vandaag wappies en morgen volslagen idioot. Maar overmorgen grote visionairs. Hoelang kennen we elkaar al? Hoelang hebben we dit soort toestanden al gekend?

Ik schreef Nico terug:

Gisteren zei ik nog tegen iemand dat ik jou graag wilde leren kennen. Hoe lang we elkaar kennen? 5 jaar nu? Ik was toen samen met Bart van Well bij jou op bezoek. Ik kreeg thee van jou, dat weet ik nog heel goed en een heel mooi schilderij kreeg ik mee, Bart ook...

Times flies... Ondertussen is er heel wat gepasseerd de afgelopen jaren... Steeds meer mensen gaan ontwaken nu... Veel mensen doen nu ook onderzoek... Ben ik heel blij mee...

Want juist doordat we inzicht krijgen kunnen we gaan denken en handelen in goede oplossingen 🙏❤️ 🌈🍀

Caspar Zwart werd in een topic (bericht) getagged door Lucas de Kleine op Facebook, hij schreef:

Toch nog een aantal vragen. Ik weet dat je ze niet gaat beantwoorden en mensen daarom blokkeert. Maar goed training leert men. Leven leert doorzien.Je bent in hongerstaking geweest. Vreemd wel dat je gelijk kan eten geen enkele pijn ervaart er fit uitziet. Met de weersomstandigheden van de afgelopen weken is dat vrijwel onmogelijk. Het is een mooi toneelstuk want velen geloven je. En als ze je niet geloven word je geblokkeerd en verwijderd. Geen enkel mens houd het vol op de manier dat jij het schetst te hebben gedaan. Is onmogelijk en elke dakloze zal dat vertellen.Je bent arrogant en je reacties zijn meer dan ondankbaar. Je zeikt mensen af gooit mensen in een demonisering. En waarom om je toneelstuk staande te houden dit doe je in elke live. En je moet maar doen wat je zegt.

Je wilt een thermometer voor buiten om de temperatuur te meten tegen een gedwongen opname. Mensen die nu nog niet zien dat jij en je vrienden een pion zijn in de verdeeldheid gaan het niet meer zien. Je doet zielig daardoor vriendjes gemaakt. Danny Dennis Schiedam aka tani geukens. Veroordeelde pedofiel als clown op jou pagina en op elke demo. Revrouwlutie en tani geukens de doofpot zaak van Demmink. Jou demonisering van Bart van well ik snap wel dat die Boos is. Ik snap dat die boos is op jou en alles en iedereen. Hij heeft tenminste wel ballen. En een ieder die jou en jou voorgenoemde vrienden onderzoekt zal ook snappen waarom mensen zo boos zijn.

1 ste keer.

Ernstiger wordt het in 1998 als de politie in Leiden wegens een vermoedelijke insluiping een woning in Leiden binnenstapt (ANP, 14 februari 1999). Op tafel in de woonkamer liggen videobanden met kinderporno. Een dag later valt de recherche het huis binnen van de Aardenburger, waar de banden vandaan komen. In totaal treft de politie bij alle verdachten meer dan 3000 videobanden en een enorme partij software met kinderporno aan. G. was zelf in het bezit van 166 banden en 200 pornoboekjes. Tussen delen van reguliere tv-programma's zit de porno verstopt. Het is de eerste grote kinderpornozaak die in Zeeland aan het licht komt.

De 2de keer.

In 2003 zijn er onder meer boeken, foto's, videobanden en zeker 59 cd's met 145.000 foto's met kinderporno gevonden.Je werd geholpen door revrouwlutie maar met de hele Demmink doofpot en de afgelopen maanden is dit alles veel te toevallig. De clown op jou pagina is een van de grootste pedo's in NederlandEen ding geleerd toeval bestaat niet.En dit alles bij elkaar geteld ik kan nog wel effe doorgaan vind ik dat je daar toch wel een goede verklaring voor moet hebben. Ga je je toneelstuk aanhouden en nog meer eromheen acteren of stoppen jullie met je walgelijke toneelspel.Ik denk niet dat je stopt.

Hoeveel mensen heb je al ontmoet? Hoeveel moet je er nog voor je 4 miljoen?Klein rekensommetje voor de mensen waarvan jij hun goedheid misbruikt. 365 dagen per jaar toch? al zou je 300 mensen per dag op bezoek krijgen red je je 4 miljoen mensen nog niet binnen 33 jaar. En dan moet je ook nog afspraak maken voor bezoek. Na de berekening is het ineens niet meer zo realistisch wat jij zegt. 365x300=109.500 per jaar. 109.500x33 = 3.613.500. Dan kom je ruim een half miljoen mensen te kort in tijdsbestek van 33 jaar! Hoe kan je dit niet verklaren? Je bent toch een hoogbegaafde man? Of ben je gewoon een goede acteur? Ik vind dat je een goede manipulator bent. Je bent manipulatief en een verdeeldheid factor. Je maakt misbruik van goedheid van de mens en als je daar op aangesproken word blokkeer je iedereen.Ik zal er gelijk bewijs van bijzetten voor dat ze ineens zelf de bron niet meer kunnen vinden.

Er hebben mensen echt heel zwaar zonder zo'n toneelstuk jullie verhaal rammelt aan alle kanten. Je kan me blokken maakt me niet veel uit degene die worden gedwongen te zwijgen vertellen de waarheid waar je duidelijk bang voor bent.Jullie zijn geen helden maar ordinaire oplichters

https://www.standaard.be/cnt/g0q365trn?pid=893618

https://barracudanls.blogspot.com/2012/10/pinkypaint.html

https://jdtvnieuwsbullet

https://blogspot.com/.../pownews-en-pinkypedo-in...

https://stopyvonnevanhertum.wordpress.com/tag/tani-g/

https://barracudanls.blogspot.com/.../klokkenluider.html...

https://nicovandenham2.blogspot.com/.../waarom-stopte...

Lucas de Kleine schreef vervolgens:

Je bent in hongerstaking geweest. Vreemd wel dat je gelijk kan eten geen enkele pijn ervaart er fit uitziet. Met de weersomstandigheden van de afgelopen weken is dat vrijwel onmogelijk. Het is een mooi toneelstuk want velen geloven je. En als ze je niet geloven word je geblokkeerd en verwijderd. Geen enkel mens houd het vol op de manier dat jij het schetst te hebben gedaan. Is onmogelijk en elke dakloze zal dat vertellen".

Ik schreef:

Dit heeft Caspar Zwart reeds uitgelegd in een reactie, niet gelezen Lucas?

Vervolgens lees ik weer heel veel aannames, omdat jij niet weet hoe het werkelijk in elkaar steekt ga je daar conclusies aan verbinden en gaat het een eigen leven leiden. Heb ik al zo vaak gezien.

Ik ga altijd voor de Waarheid zoals die werkelijk is, echter door jouw topic gaat nu veel ruis ontstaan.
De argonten zullen hiervan weer gaan smullen!

Dan lees ik verder wat Lucas de Kleine schrijft:

"je bent arrogant en je reacties zijn meer dan ondankbaar. Je zeikt mensen af gooit mensen in een demonisering. En waarom om je toneelstuk staande te houden dit doe je in elke live. En je moet maar doen wat je zegt."

Ik schreef toen:

De grootste pedofielen lopen nog steeds vrij rond, heb dit allemaal onderzocht. Er ligt een heel netwerk. Wordt echter beschermd door betaalde huurlingen en handlangers, de zwarte maffia!

Echter vraag ik mij echt af wat je nu wil, ik heb het al zo vaak gezien dat er vele aannames werden gemaakt. Dat brengt veel ruis in de wereld.

10-02-2021

Vanmorgen schreef ik op Facebook:

Goedemorgen Allen ❤️

Pfffffff, heb het druk als een klein baasje 🤣

Waarmee? Om de Waarheid naar buiten te krijgen op diverse platforms.

Vannacht om 04.00 uur toch maar in bed gedoken...

Had nog een belangrijke podcast beluisterd over Bodegraven...

Stel je je eens voor dat er kinderen vermoord zijn door mensen die nu aan het roer staan en jouw leven bepalen?

De waarheid overstijgt je eigen fantasie, I know...

Ga je maar alvast voorbereiden op wat er komen gaat...

Dan is de shock wat minder groot.

Laat jouw familie en jouw bekenden mij volgen op mijn plaforms, dan gaan ook zij ontwaken.

Of bestel een T-shirt met de tekst "TAKE THE RED PILL".

Van de opbrengst kan en wil ik de platforms verder uitbreiden voor de bevolking.

Ben erg tevreden met wat ik tot nu toe heb neergezet aan platforms, met jullie hulp en ondersteuning.

Nogmaals hartelijk dank daarvoor 🙏❤️😘

Heb nu bijna alles compleet. Er zijn nog een paar dingetjes wat ik nog wil regelen.

De laatste maanden heb ik niet stilgezeten en non-stop voorbereidingen gemaakt op wat er komen gaat.

De Ommekeer naar een Nieuwe Wereld waarin alleen plaats is voor Liefde & Harmonie 🌈

Het Paradijs is coming!

Echter moeten we eerst nog wat oude SHIT opruimen...

Wanneer jullie allemaal op Telegram komen zijn we zo Wakker.

Daar wordt zeer belangrijke info gedeeld.

Heb je nog geen Telegram kanaal?

Ben je nieuwsgierig welke platforms ik heb?

Laat het me weten middels middels mijn e-mail, dan zal ik je de info toezenden.

Fijne dag allemaal 😘😘


Woensdag 3 maart 2021

Vrijmetselaars met de hoogste graden weten alle geheimen van onze Aarde en de Mensheid.

Waarom wordt dit toch verborgen gehouden voor de bevolking?

Waarom toch?

Wat weten zij wat wij niet weten mogen weten?

Ik ga dit onderzoeken!


Donderdag 18 maart 2021

De bevolking is wereldwijd door MK Ultra technieken gehersenspoeld.

Door het verplichte onderwijs, de religie, de TV, de radio, de grote kranten, social media etc. etc.

Daarom is de bevolking (nog) niet in staat te denken en handelen in goede oplossingen!

Het is bijna onmogelijk om bij ze binnen te dringen, bij mensen die nog niet of geheel zijn ontwaakt. Het lukt gewoonweg niet...

Eerst zal de hersenspoeling ongedaan moeten worden, door ze de andere kant op te spoelen met Waarheden en dat ze tegenslagen gaan krijgen, waardoor ze tijd krijgen om eindelijk eens na te gaan denken waarin ze zijn beland.

De bevolking stort nu volledig de afgrond in en wordt compleet uitgeroeid wanneer er niet tijdig een Ommekeer komt.


Dinsdag 13 april 2021

5 jaar geleden schreef ik op Facebook reeds het volgende:

HET IS NU GOD TEGEN DE SATAN !!!!!

Wir haben es nicht gewuscht? Wir schaffen dass?

Ga nadenken lieve mensjes!

Onze wereld is NIET zoals het lijkt!

We worden geregeerd door NAZI's (Zionisten) aangestuurd door America (illuminatie) die de bevolking wil illumineren tot max. 500 miljoen inwoners op onze aardkloot!

Waarom? Ga zelf op onderzoek uit beste mensjes!

Ik ben begonnen door over de "Bilderberg groep" te gaan lezen.

We worden vergiftigd door chemtrails, onze trilling (bewustzijn) wordt door HAARB nadelig beïnvloed!

Straks wordt het contante geld afgeschaft en zijn we werkelijk overgeleverd aan de GODEN (Satan) 666.

En:

DELEN - DELEN - DELEN !!!!!

De Nieuwe Wereld Orde is bezig met haar laatste grootste move!

EU-commissie heeft het voornemen om in 2018 al het contante geld in de EU-landen af te schaffen en te verbieden!

Het contante geld zal worden afgeschaft om de weg vrij te maken voor totale afhankelijkheid van het wereldwijde computersysteem. Door middel van een chip in een plastic pas of in uw lichaam verschaft u zich toegang tot dit systeem.

W A A R S C H U W I N G

Met 1 druk op de knop heeft straks niemand meer een dubbeltje op de bank en breekt er totale chaos uit!

In 2017 schreef ik:

Nog meer POLITIE op straat betekent eenvoudig, dat de burgers de onderdrukking NIET meer langer pikken van Papa Staat, heel simpel Werk jij bij de Politie? Ga dan eens rap nadenken man!

In 2018 schreef ik:

Voel me een rijk en bevoorrecht mens met zoveel lieve FB vrienden om me heen! Dank voor jullie support en medeleven xxx

En:

ZO WAAR...

Leef vandaag alsof het je laatste dag is, je laatste uur, je laatste minuut...

Of dat je geen cent meer hebt om uit te geven, geen bezittingen meer hebt, helemaal niets...

Pas dan waardeer je elke seconde als in overvloed...

Namaste

1 jaar geleden schreef ik dit:

KINDEREN EN ADRENOCHROME

► Dit trof ik zojuist in mijn pb box aan van een zeer wakkere FB vriendin:

WAARSCHUWING !!!!!

* Niet lezen wanneer u gevoelig bent voor kinderleed *

Op dit moment en sinds vorige week zijn duizenden hongerige en vreselijk mishandelde kinderen dood aangetroffen of gered in een ondergrondse tunnel in New York.

Deze tunnel zou zich over een afstand van 4 kilometer uitstrekken tussen het Clinton Foundation Building en de haven van New York!

Door de opening naar de haven van New York worden kinderen en lijken op het medische schip Comfort geladen.

Verpleegkundigen bevestigen de behandeling van kindslachtoffers van gruwelijk misbruik in het Corona Campaign Hospital in tenten in Central Park!

Het medische schip "Comfort" werd daar door president Trump in New York geplaatst.

In de haven van Los Angeles bevindt zich een tweede medisch schip, de "Mercy", dat dezelfde missie zou hebben, namelijk het verlenen van zorg aan de ontvoerde kinderen, slachtoffers van vreselijk misbruik en gered uit de tunnels.

De reddingspogingen staan onder leiding van de Pentagon Pedophile Task Force.Zij (de misbruikte kinderen) worden uit de tunnels verwijderd.

Er zijn gestapelde lichamen...

Ik weet niet of dit waar is, maar een man zei dat sommige van deze lichamen waren gebeten (waarschijnlijk door ratten!).

Ze speculeren dat de hongerige en levende kinderen de doden aten.

Er is ook een Mash-ziekenhuis in Central Park om een aantal van hen te behandelen.

New York schreeuwt om lichaamstassen.

Ze schatten dat er 100.000 nodig waren.

Ze schatten dat ze 4 tot 6% van de slachtoffers zouden verliezen omdat ze te zwak waren.

Er is sprake van gruwelijke martelingen en seksueel misbruik.

Velen zijn hiervoor opgeleid en hebben nog nooit het daglicht gezien.

Sommige zijn vervormd.

Allen zijn ondervoed.

Velen hebben gasmaskers nodig omdat de lucht in de tunnels stagneert en niet wordt vernieuwd.

Officieren die in de tunnels zijn geweest, zijn getraumatiseerd!

Filibert: Sommige van deze kinderen werden gebruikt om Adrenochrome te produceren, het bloed van getraumatiseerde kinderen verrijkt met adrenaline die de "Elite" gebruikt om te verjongen!

Q Anon verklaart dat de kinderen eerst worden opgevangen (dat wil zeggen hun vrijlating) vóór de vrijgave van de dossiers en de aanklacht van de 160.000 mensen met een verzegelde aanklacht bij de verschillende federale rechtbanken Verenigde Staten!Aan de voet van China Lake in Californië zijn 35.000 kinderen vrijgelaten en gedeeltelijk overgebracht naar het medische schip "Mercy" dat in de haven van Los Angeles is gestationeerd!

Anderen worden vrijgegeven in Florida en Washington DC!

U moet weten dat er in de Verenigde Staten elk jaar meer dan 800.000 kinderen verdwijnen, en we beginnen uit te zoeken waar ze zijn om te voldoen aan de behoeften van de satanistische elite die een deel van de wereld regeert en die gelooft dat alles is toegestaan ​​en boven de wet door regelmatig weerloze kinderen te verkrachten en op te offeren.


Woensdag 28 april 2021

Vandaag schreef ik op Facebook het volgende topic:

🤩🤩🤩 WANNEER IK IN MIJN EGEN SPIEGEL KIJK

Dan moet ik vaak lachen om die ..................... Dienie 🤣🤣 (Vul zelf maar in) 😉

De laatste maanden was ik bijna geestelijk overwerkt door het maken van mijn websites en platforms. Was vaak tot diep in de nacht bezig 😀😀 Ben nu erg tevreden met het resultaat.

De laatste weken ben ik bijna lichamelijk overwerkt door het maken van een Moestuin 😀😀

Heb de mogelijkheid gekregen om een Moestuin zelf in te richten. Mijn probleem is vaak dat ik alles geef aan tijd en energie om iets voor elkaar te krijgen.

Zo nu ook, heb gisteravond de eerste plantjes gepoot in de Moestuin. Het ging net met mijn rug en knie. Bukken gaat nog niet zo lekker namelijk (na mijn gebroken rug in 2018).

Maar desalniettemin ben ik erg tevreden over mijn herstelproces na het breken van mijn rug. Want wie had gedacht dat ik dit allemaal weer zou kunnen doen met mijn lichaam?

Vooral mijn ribben zijn bij een verkeerde of rare beweging nog erg pijnlijk. Maar ook mijn wervels spelen vaak op wanneer ik te zwaar heb getild.

We hebben nu een schuur op de Moestuin neergezet, een kas is in wording en een stuk grond is klaar waar van alles ingepoot kan worden.

Heel vaak roep ik dat we zelfvoorzienend moeten worden en dat we met onszelf in balans dienen te blijven.

Nou, ik heb dus nu het goede voorbeeld en de aftrap gegeven.

Wie heeft er al een Moestuin of wie heb ik nu gemotiveerd om ook een Moestuin op te gaan starten?

Ik hoor graag jullie verhalen 👍😀😘❤️


Update 24-05-2021

Straks ga ik plantjes ompoten in de broeikas, zin in 💖

En ga weer wat stenen versjouwen. Gisteren kreeg ik de boodschap van iemand dat ik zijn stenen gratis mocht overnemen. Kan ik een straatje leggen in de broeikas en heb weer wat therapie voor mijn rug.
Zo rommelen we een beetje de dag door 😀👍

Bijkomstigheid: Als ik van de Moestuin kom, zoals vanavond moet ik mijn lichaam (mijn rug) wel een aantal uren rust geven, voordat ik weer redelijk zitten kan. Doe soms te veel wat mijn lichaam aan kan momenteel. Is niet erg, maar wel voelbaar dus. Bijkomstigheid: Als ik van de Moestuin kom, zoals vanavond moet ik mijn lichaam (mijn rug) wel een aantal uren rust geven, voordat ik weer redelijk zitten kan. Doe soms te veel wat mijn lichaam aan kan momenteel. Is niet erg, maar wel voelbaar dus.

Maar ben fijn bezig geweest. Zaaisels van een paar weken oud in potjes overgeplaatst, zodat ze stevig kunnen worden en goed kunnen gaan wortelen om daarna plaats te krijgen in de broeikas of op de koude grond.
Heb ook een kruiwagen paardenmest gehaald, voor de ondergrond in de broeikas. Wil nog meerdere kruiwagens mest ophalen, doe ik de volgende dag weer. Heb ook stenen gelegd, zodat ik makkelijk de broeikas in en uit kan rijden.

Ben helemaal blij met de Moestuin 😀🥰💖🍀

09-08-2021

Soms kom ik handige dingetjes tegen voor mijn rug. Even bewaren denk ik dan...

https://rechte-rug.nl/products/decompressiebrace

https://decomline.com/products/handig-2-in-1-knieler-en-krukje-kopen

26-03-2022

De tijd vliegt, het is alweer meer als een half jaar geleden dat ik in dit boek schreef. Heb sinds 9 februari jl. contact gekregen met Bryan Roy (bekende voetballer). Bryan voelt aan als een hele zuivere en mooie Ziel. Bart van Well vroeg of ik hem wilde contacten. Dat heb ik gedaan. We bespreken het reilen en zeilen rondom Bart van Well en zitten op één lijn Bryan en ik. Weer iemand erbij om te kunnen sparren, altijd fijn!

Zojuist deelde ik een bericht van Rinus Verhagen, (de alias van Rob Brekel) in mijn kanaal. Het luidt als volgt:

"Voor sommigen onder u die niet klaar zijn om dit te horen kan het heel vreemd klinken, maar voor degenen die een open geest hebben zullen ze dit heel logisch vinden. Er is mij verteld dat de volgende militaire operatie in april, waarbij zowel het Amerikaanse leger als de Amerikaanse ruimtemacht betrokken zullen zijn, een historische operatie zal zijn om alle demonische wezens van de Aarde te verwijderen, dit omvat menselijke en niet-menselijke wezens zoals degenen die zich voeden met lijden en depressie, kwaadaardige identiteiten die zich hechten aan mensen die misschien niet in de juiste gemoedstoestand verkeren. Sommigen hebben mij verteld dat zij deze wezens 's nachts kunnen zien met nachtkijkers en infrarode lampen. 

In april willen het Amerikaanse leger en de Amerikaanse ruimtemacht zich ontdoen van alle demonische identiteiten die waarschijnlijk andere of vreemde symptomen zullen veroorzaken bij sommigen aan wie ze zich hebben gehecht, ze gaan de laatste plaag van deze demonen verwijderen zodat we echt kunnen overgaan naar de gouden jaren. Scott sprak ook over een zeer interessant en opwindend artikel genaamd de "Status van de Herstelde Republiek" het gaat over de Generaal Chris Christopher Miller (8 januari 2021) Ik zal dit plaatsen zodra ik het ontvang."

Ja mensen, we leven in spannende en enerverende tijden, daarom ben ik nu ook hier. Om de bevolking hierover te informeren. Ik kreeg deze informatie als kind reeds te horen in een Moederschip, dat dit mijn taak is op onze aarde.

Maarruh, ik ga me nu opmaken om even naar de Moestuin te gaan van mijn moeder. Daar is een klein Paradijsje van loofbomen, fruitbomen, struiken, planten, groentes, kruiden, vogels, kleine dieren en insekten te zien. Echt heerlijk om te vertoeven daar. Gisteren zag ik nog een ooievaar in het weiland tegenover de Moestuin. Er staan nu ook 2 konijnen op de Moestuin van mijn moeder achter de broeikas om het gras op te kunnen eten. Ook heeft iemand kippen op de Moestuin. Een paar dagen geleden kon je vanuit een mand gratis pootaardappelen meenemen, die had iemand over. Ik heb er dertien uitgehaald en gepoot in de Moestun. Het bukken gaat me na een jaar tuinen trouwens een stuk beter af. De Moestuin was voor mij een goede therapie voor mijn gebroken rug (ongeval in augustus 2018).

01-04-2022

Hoe en waarom ik als leerling B-Verpleegkundige in 1984 in de psychiatrie ging leren en werken

Mijn schoolprestaties waren om te huilen nadat ik verkering had gekregen toen ik 16 jaar was. Terwijl ik in de brugklas van het HAVO/ATHENEUM bij de overgang naar klas twee het advies kreeg om Atheneum te gaan doen. Heb dat niet gedaan, want ik vond de overgang al groot genoeg, van een klein dorpje naar de grote stad. Moest iedere dag bijna dertig kilometer fietsen naar school, dat was voor mij al meer dan genoeg.

Toen ik 16 jaar was, was ik totaal niet meer gemotiveerd om mijn huiswerk te maken, terwijl ik daarvoor weleens een tien op mijn rappport had voor het vak frans en natuurkunde en ook negens behaalde. De hersens had ik wel, maar dus niet de motivatie om te leren. Ik verloor de draad bij het vak natuurkunde, doordat ik mijn huiswerk niet maakte en haalde niet hoger dan een 5,4 bij mijn examen en her-examen. Wanneer ik een 5,7 had gehaald had ik mijn HAVO diploma in mijn zak gehad.

Van mijn ouders mocht ik daarom niet verder leren, want ik leerde toch niet. Toen dacht ik, tja wat nu dan? Ik dacht toen, weet je wat, dan ga ik op zoek naar een baan waarbij ik leer en werk tegelijk. Dan word ik toch nog iets wijzer en verdien ondertussen een zakcentje. Zo gezegd zo gedaan.

Zodoende solliciteerde ik bij de landmacht en in een psychiatrisch ziekenhuis, Schakenbosch in Leidschendam. Bij de landmacht moest ik alleen nog een psychologische test afleggen. In Schakenbosch was ik toen al aangenomen. Mijn toenmalige vriend vond het prettiger dat ik in de verpleging ging werken en niet bij al die mannen bij de landmacht. Die psycholgische test heb ik ik toen niet meer gedaan bij de landmacht. Dus zodoende belandde ik in de psychiatrie. Echter had ik geen idee waarin ik terecht zou komen en wat mij te wachten stond. Nu ben ik achteraf blij dat ik toendertijd toch die stap heb gemaakt om voor de psychiatrie te kiezen, want heb daardoor kunnen kijken in de keuken van de psychiatrie. Nu begrijp ik veel beter het gedrag van mensen die psychotisch zijn (ofwel in een andere dimensie of personage vertoeven).

Wat geleerd wordt is het volgende over een psychose:

"Tijdens een psychose ervaart u de wereld anders dan andere mensen: U hoort bijvoorbeeld stemmen of ziet mensen die er niet zijn (hallucinaties). Uw gedachten veranderen. U legt de dingen om u heen op een andere manier uit, en geeft ze een speciale betekenis (wanen)."

Uiteindelijk besloot ik definitief te stoppen met mijn opleiding tot B-verpleegkundige, doordat ik mij net een gevangenisbewaardster voelde op de resocialisatie-afdeling waar ik toen werkzaam was. Ik haalde daar ook een onvoldoende op de afdeling, omdat ik totaal niet opgewassen was tegen de agressie die er was en slechte energie die voelbaar was. Het was een erg gemêleerd gezelschap van jongeren en ouderen en van hun genoten opleidingen. We hadden daar ook patienten die op het Conservatorium hadden gezeten of een bedrijf hadden. Ook patienten uit elite families.

Wat je dagelijks deed op de afdeling was 's morgens op alle slaapkamerdeuren kloppen van de patienten en naar binnen gaan om ze een 'Goedemorgen' te wensen en een seintje te geven dat verwacht werd dat ze op zouden staan. Om voorts te ontbijten, pillen te slikken, om daarna naar therapie te kunnen gaan. De meeste patienten deden dat braaf, omdat ze niets anders gewend waren. Sommige patienten waren erg agressief wanneer je ze wekte. Ben weleens gevlucht uit een slaapkamer, omdat ik zeer boze woorden toegeworpen kreeg. Ook zat er een keer iemand met een mes mij achterna en vloog er weleens een stoel door de gezamenlijke huiskamer.

Wat mij in die tijd opgevallen is, is dat er alleen symptomatisch gewerkt werd aan de psychische klachten die de patienten hadden. Heb toendertijd nooit gehoord over traumaverwerking. Heb ook nooit de werkelijke reden geweten waarom deze patienten gecrashed waren in hun leven. Wel was duidelijk dat ze niet handelbaar waren door hun gedrag of voor zichzelf konden zorgen. Maar de reden waarom kon je dus niet terugvinden in hun patientendossier.

Ben er nu van overtuigd, door mijn onderzoek van de afgelopen jaren, dat veel van deze patienten slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik in hun jeugdjaren door eigen familie of derden. Hier werd nooit over gesproken door de behandelende psychologen en psychiaters. Waar wel over gesproken werd was het gedrag van de patienten. Dan kregen ze weer een pilletje meer of minder, of een ander pilletje erbij. Dat was de manier van het behandelen van patienten. Dat ze vooral rustig en gedwee bleven. Heb nooit vernomen dat aan de trauma's werd gewerkt. Alleen aan de symptomen, om die leefbaar te houden voor zichzelf en hun omgeving.

Ja, ik voelde mij toen als een gevangenisbewaarder en heb toen gekozen voor een andere baan die op mijn pad kwam. Alsof het zo moest zijn. Ik werd toen portier/telefoniste/receptioniste van de opname-afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis waarmee het andere samenwerkte waar ik toen werkzaam was. Heb daar veel geleerd, heb dat zes jaar gedaan en besloot daarna te gaan werken in het bedrijfsleven, nadat ik me in de afgelopen jaren daarvoor had omgeschoold.

Door mijn ervaring in de psychiatrie en mijn onderzoek ben ik van plan dit aan te gaan kaarten bij verschillende disciplines in de psychiatrie en bij diegenen die hier een verandering in kunnen aanbrengen.

Door het schrijven van deze blog heb ik daar nu een begin mee gemaakt.

T-shirts met een boodschap 🌈


Sinds een jaar verkoop ik T-shirts met een mooie of goede boodschap. Klik op de onderstaande button of op de T-shirts wanneer je deze eventueel wilt bekijken of bestellen. Deze T-shirts zijn zowel in damesmaten, herenmaten als kindermaten leverbaar en kunnen ook per stuk besteld worden. Tevens zijn er vele andere merchandise artikelen met een boodschap te zien.

Tip: Wees de eye-opener voor je familie, vrienden of omgeving en bestel een T-shirt met de boodschap die op dit moment bij jou past of je uit wilt dragen.

Lieve hartengroet ❤️ Dienie

Klik op de onderstaande button voor de T-shirts

Bye for Now ❤️

Dienie Kars

(Waarheidsvinder, Blogger en Schrijver)


NB: Dit boek wat ik nu aan het schrijven ben is nog de ruwe versie, een soort van kladblok, wat ik nog steeds vorm aan het geven ben. Soms zal ik zinnen of woorden aanpassen of alinea's verwijderen of aanpassen.

Wat ik eigenlijk wil zeggen: "Don't shoot the Messenger!"

CONTACT  FACEBOOK VIDEO YOUTUBEMIJN DONEERACTIE MIJN WEBSHOPMIJN BLOG"Ik ben een boodschapper van Boven"


Waardeert U de inhoud van mijn blogs of artikelen?
Of heeft U een opmerking of vraag over een artikel of blog?

Stuur dan een e-mail naar: info@dieniekars.nl
 
Wilt U dit platform of mijn Missie graag financieel ondersteunen? Dat kan door een bedrag over te schrijven naar mijn bankrek.nr. DE53 4035 1060 0073 8838 03 t.n.v. D. Kars met als omschrijving: DONATIE.
 
Tip: Wees zelf de eye-opener voor Uw familie, vrienden, bekenden en omgeving door het dragen van een T-shirt met een boodschap.
Klik hier voor de webshop. Ook het delen van mijn blogs en/of artikelen is een mooie en goede vorm van supporting.

Mijn Telegram kanaal heet "HET GROTE ONTWAKEN" ► https://t.me/GesaraNederland
 
Alle info op dit platform mag vrij gedeeld worden met vermelding van de bron.

Alle rechten voorbehouden.

©2023 │ GO WITH THE FLOW ❤️  

Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin